คงไม่เป็นอะไร

คงไม่เป็นอะไร

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

          ได้ยินพูดกันบ่อยๆ"คงไม่เป็นอะไร" เพราะเราคิดแง่บวกแต่ลืมคิดแง่ลบ

           คิดแง่บวกทำให้ผ่อนคลายสบายใจ แต่จะทำให้เผลอไม่ระมัดระวังจนประมาทได้

           คิดแง่ลบทำให้วิตกกังวลจนเครียดและทุกข์ใจ แต่จะทำให้ได้เตรียมการปกป้องแก้ไขและทำใจไว้ล่วงหน้าได้

            คิดทั้งแง่บวกและลบเถิด ความเหมาะพอดีจะเกิด จะพบหนทางสว่างไสว

            รศ.พงศ์วัชร สิริจันทรวงศ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องของคนความเห็น (0)