ยินดีกับ มหาวิทยาลัยนานาชาติเเสตมฟอร์ดผ่าน สมศ.

มหาวิทยาลัยนานาชาติเเสตมฟอร์ด

สวัสดีครับชาว blog

    ผมในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยนานาชาติเเสตมฟอร์ด ร่วมกับ อ.ณรงค์ชัย อัครเสนี และคุณพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์  เเสดงความยินดีทีมบริหารมหาวิทยาลัย ในการที่มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์ของ สำนักงานรับรองมาตฐานเเละประเมินการศึกษา (สมศ.)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนมนุษย์กับดร.จีระความเห็น (0)