การเลื่อนกำหนดการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

    กำหนดการจัดทำแผนกลยุทธ์ จาก 27 -28 ตุลาคม 2554 ถูกเลื่อนไปจากเนื่องจากติดการประชุมผู้บริหาร กศน ที่แอมบาสเดอร์จอมเทียน พัทยา เป็นวันที่ 10 -11 พฤศจิกายน 2554 โดยจัดทำเอกสารคู่มือการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเล่ม 1 เป็นการสร้างความตระหนักความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปล วิธีคิอ วิธีทำงาน  เล่มที่ 2 เป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากร เล่มที่ 3 แบบฝึกหัดการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เล่มที่ 4 แผนพัฒนาสถานศึกษา .2555 ถึง2559 เล่มที่ 5 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2555  โดยเชิญวิทยากรจากบริษัทเอกชนที่การันตีจากมหาวิทยาลัย ศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร ผู้บริหารสำนักงาน กศน จังหวัดสมุทรสงคราม และอาจารย์ศิริลักษณ์ มั่นกิจ กศน ปากท่อมิตรเก่ามืออาชีพจากราชบุรีผู้เขียนคาดหวังให้บุคลากรได้แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์การแนวสร้างสรรค์ไม่ขัดแย้งแบ่งแยกกลุ่มและอุทิศเวลาให้กับงานมากกว่าส่วนตัวแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่งโดยพันธมิตรที่ร่วมกระบวนการมี อำเภอพุทธมณฑล อีก 9 ชีวิต รวมนครชัยศรี 27ชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (0)