สวัสดีลูกศิษย์และชาว Blog ทุกท่าน

วันนี้ (1 ตุลาคม 2554) ผมได้รับเกียรติจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 9 (กลุ่มภาคกลาง)

ซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษ ให้กับ กลุ่ม อบต. อบจ. เทศบาล และบุคลากรของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการติดอาวุธทางการค้าแก่ ผู้บริหารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบรู้ AEC”  โดยผมได้รับเกียรติให้กล่าวปาฐกถาพิเศษ และบรรยายหัวข้อ “10 ประเด็นที่ผู้นำท้องถิ่นต้องรู้จริง..เพื่อก้าวไปกับอาเซียนเสรี” ณ สถาบันพัฒนาบุคลการ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบรรยายที่ผ่านแล้ว ทั้งหมด 8 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ 1  บรรยายในวันที่ 5 กันยายน 2554

(http://www.gotoknow.org/blog/chiraacademy/457772)

ครั้งที่ 2  บรรยายในวันที่ 8 กันยายน 2554

(http://www.gotoknow.org/blog/chiraacademy/459160)

ครั้งที่ 3  บรรยายในวันที่ 12 กันยายน 2554

http://www.gotoknow.org/blog/chiraacademy/459981

ครั้งที่ 4  บรรยายในวันที่ 15 กันยายน 2554

http://www.gotoknow.org/blog/chiraacademy/460608

ครั้งที่ 5  บรรยายในวันที่ 19 กันยายน 2554

http://www.gotoknow.org/blog/chiraacademy/461450

ครั้งที่ 6 บรรยายในวันที่ 22 กันยายน 2554

http://www.gotoknow.org/blog/chiraacademy/461922

ครั้งที่ 7 บรรยายในวันที่ 26 กันยายน 2554

http://www.gotoknow.org/blog/chiraacademy/462291

ครั้งที่ 8 บรรยายในวันที่ 29 กันยายน 2554

http://www.gotoknow.org/blog/chiraacademy/463104

 

ภาพบรรยากาศครั้งที่ 9