15 ก.ย. 54.....ค้นคว้าจากส่อต่าง ๆ

moowarn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การปฐมพยาบาล

วันนี้นักเรียนได้ไปค้นคว้าเกี่วกับวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนที่ถูกกรด หรือ เบส ก่อนนำส่งโรงพยาบาล ซึ่งครูก็ได้ค้นคว้าไปพร้อมกับนักเรียนด้วย ซึ่งได้ข้อสรุป ดังนี้

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการใช้สารเคมี ดังนี้

  1. สารเคมีถูกผิวหนัง ต้องล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีโดยให้น้ำไหลผ่านเป้นเวลาอย่างน้อย 20 นาที  ในกรณีเป็นสารเคมีอันตรายให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมกับแจ้งชนิดของสารเคมีให้แพทย์ทราบ
  2. เมื่อสารเคมีเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีโดยให้น้ำไหลผ่านนัยน์ตาข้างนั้นช้า ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาที เพื่อให้สารเจือจางหรือหมดไปและรีบนำส่งแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งชนิดของสารเคมีให้แพทย์ทราบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวประวีณา โนวิชัย...1/2554ความเห็น (0)