16 ส.ค. 54.....อังคารที่แสนเหนื่อย

moowarn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การละลายของสารที่ตัวละลายและตัวทำละลายเป็นของเหลว

วันนี้สอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การเตรียมสารละลายที่ทั้งตัวละลายและตัวทำละลายเป็นของเหลว ซึ่งศึกษาได้จากการทำการทดลอง และเตรียมสารละลายน้ำหวานสีแดง จากน้ำเฮลบลูบอยล์ ซึ่งจากการทำกิจกรรมนักเรียนข้อสรุปที่ว่าเตรียมสารละลายจากน้ำหวานสีแดงโดยใช้ปริมาณของน้ำหวานปริมาณมากกว่าจะมีความเข้มข้นมากกว่า เมื่อใช้น้ำหวานสีแดงในปริมาณไม่มาก และปริมาตรรวมของสารละลายทั้งสองต้องมีปริมาตรเท่ากัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวประวีณา โนวิชัย...1/2554ความเห็น (0)