รวมคลิปวีดีโอสอนการใช้โปรแกรม GSP พร้อมเสียงบรรยายสำหรับมือใหม่ จัดทำโดยสสวท(เวลาปิดวีดีโอให้คลิกที่ปุ่ม X ทางด้านล่างขวามือนะครับ)

 1. แนะนำโปรแกรม GSP
 2. การใช้กล่องเครื่องมือลูกศร
 3. การใช้กล่องเครื่องมือลงจุด
 4. การใช้กล่องเครื่องมือวงเวียน
 5. การใช้กล่องเครื่องมือเขียนเส้นในแนวตรง
 6. การใช้กล่องเครื่องมือสร้างข้อความ
 7. การสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
 8. การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 9. การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 10. การสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีมุมที่ฐาน 45 องศา
 11. การสร้างส่วนต่างๆของวงกลม
 12. การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยใช้เมนูการแปลง
 13. การสร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าโดยใช้เมนูการแปลง
 14. แบบฝึกหัดสร้างรูปสี่เหลี่ยม
 15. เฉลยแบบฝึกหัดสร้างรูปสี่เหลี่ยม