• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

โครงการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ชุมชนร่วมจิต ปลูกแนวคิดและวิถีชีวิตความพอเพียง”

  เศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลสวนพริก  

     วันที่ 12 กันยายน 2554 ได้เข้าอบรมโครงการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ชุมชนร่วมจิต ปลูกแนวคิดและวิถีชีวิตความพอเพียง” ณ.ศูนย์เรียนรู้ กลุ่มร่วมทุน วิสาหกิจชุมชนตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท นำโดยท่าน ผอ.พานิช ศรีงาม บุคลากร กศน. และชาวบ้านตำบลสวนพริก ซึ่งได้คัดเลือกจากตัวแทนชาวบ้านเป็นแกนนำเข้ารับการอบรม โดยวิทยากร คือ จ่าเอกสมบัติ วิสูตรพันธุ์ ซึ่งได้รับรางวัลมากมาย ได้แก่ ผู้นำการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี 2550 และเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 โดยในการอบรมในวันนี้ได้รับความรู้ในเรื่อง

 • หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • การสำรวจตนเอง / การสำรวจต้นทุนชีวิต

 • แผนชุมชน / การรวมกลุ่ม

 • ความรู้เรื่องดิน พืช และธาตุอาหาร

 • การกลั่นสมุนไพรไล่แมลง

 • การฝึกปฏิบัติเทคนิคการสีข้าวโรงสีเล็ก

 • ฝึกปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพปั้นเม็ด

 • ภูมิปัญญาพึ่งพาตนเอง /การผลิตแก๊สชีวภาพจากขยะ / การเปลี่ยนพลังงานถ่านให้เป็นแก๊ส (แก๊สซิฟายเออร์)

 • การผลิตถ่านอัดแท่ง น้ำสมควันไม้ การทำน้ำมันไบโอดีเซล กระบวนการสบู่ดำ

 • กิจกรรมบ้านดินประยุกต์ (อิฐบล็อกประสาน)

 

สำหรับกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ชุมชนร่วมจิต ปลูกแนวคิดและวิถีชีวิตความพอ

เพียง” ผู้เข้ารับการอบรม ชาวบ้านตำบลสวนพริก จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และนำกลับไปปรับใช้ในกาดำเนินชีวิตในชุมชนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 461914
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ดอกไม้: 3
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (1)

อยากเห็นการทำเศรษฐกิจพอเีพียงทีละขั้นตอนบ้างจังเลยครับ

เช่นจากคนที่เริ่มต้น ค่อยๆ ก้าว ขั้นที่1-2-3................ไปเรื่อยๆ

ด้วยภาพและคำอธิบาย