การบริหารการมีส่วนร่วม (Participative Management) : PM

  ติดต่อ

  การบริหารการมีส่วนร่วม (Participative Management) : PM   

การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการดำเนินการของฝ่ายบริหารที่จะจูงใจให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การได้มีประโยชน์ในการเสนอแนะ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมพัฒนางานด้วยความเต็มใจ อุทิศแรงกาย แรงใจ มุ่งมั่นต่องานเสมือนว่าตนเป็นเจ้าขององค์การนั้น

ประโยชน์ของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
1. ช่วยสร้างความสามัคคีและรวมพลังบุคลากรในองค์การ
2. ทราบถึงความต้องการในการพัฒนาขององค์การ
3. เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น ลดความเฉื่อยชาในการปฏิบัติงาน
4. ช่วยลดความขัดแย้งและการต่อต้านจากบุคลากรระดับปฏิบัติการ
5. สร้างบรรยากาศในการทำงาน
6. ช่วยเพิ่มผลผลิตในองค์การ
7. สร้างสรรค์หลักประชาธิปไตย
8. ทำให้บุคลากรขององค์การเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ

ที่มา : ไทยรัฐ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายและการวางแผน

หมายเลขบันทึก: 461170, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-16 00:08:14+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การบริหารการมีส่วนร่วม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)