2 จดหมายถึงน้องอิง : ผู้จัดการตลาดนัดเครือข่ายชุมชนลูกหลานเด็กดี


เป็นจุดสำคัญที่ต้องระวังการประสานงาน การเตรียมชุมชน การแบ่งงาน เคล็ดลับการติดตามงาน ทำงานมา 5 เดือน อ่านจดหมาย 2 ฉบับนี้ ย่นเวลาเท่ากับคนทำงานมาแล้ว 5 ปี

น้องอิงคะ

อ่านฉบับแรกจบแล้ว  เป็นอย่างไรบ้างคะ  รู้ความเป็นมาพอสังเขป  ยังน่าสนุกใช่ไหม ?  ขอบอกว่าจดหมายฉบับที่ 2 นี้  จะทำให้น้องอิงอ่านนิตยสารที่เซเลบเขาไปงาน Event เปิดตัวสินค้าต่าง ๆ ได้สนุกสนานขึ้น 

ลองจินตนาการเปรียบเทียบว่า  น้องอิงเป็นผู้จัดการบริษัท Organizer เหล่านั้น  จะต้องรู้เขา (ลูกค้า)  รู้เรา (ทีมงาน)  ขนาดไหน  จะสร้างสรรค์ Theme ออกแบบงานยังไง  ปีที่ 4 แล้ว  จึงจะยิ่งน่าสนใจกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา......น่าติดตามแล้วใช่ม้ายยยย

 

ก่อนอื่นมาทบทวนกันว่า  จุดประสงค์ Event ตลาดนัดวิชาการ  ในแบบเซเลบอำเภอสระใครนี้  คือ อะไร

1.  ทำให้แกนนำทีมชุมชน  อาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  ผู้เลี้ยงดูลูกหลานเด็กเล็ก ๆ ของแต่ละหมู่บ้าน  27  หมู่บ้าน  ที่เราเคยไปตั้งวง “โสเหล่” ชวนคิด  ชวนคุย 

จนมีกิจกรรมของชุมชน  ที่สร้างเสริมให้ลูกหลานเติบโตเป็น “เด็กดี”  ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้  นำเสนอความภาคภูมิใจวิธีการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละชุมชน  เปรียบเทียบกับเป้าหมายบันได  5  ขั้น ของอำเภอสระใคร  ที่ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทน อสม. มาร่วมคิดด้วยกัน  ตั้งแต่  8  กันยายน  2553

(ก็ป้ายไวนิลสีฟ้า  แผ่นยักษ์ใหญ่  ที่เป็นช่อง ๆ  5  ช่องนั่นไงคะ)

    

2. นอกจาก ผู้เลี้ยงดูลูกหลานเด็กเล็กที่เป็นตัวแทน  27  หมู่บ้าน ๆ ละ  2  รุ่น  ที่เลี้ยงเด็กอายุ  1 – 3 ปี  และ  4 – 5  ปี  จะเข้าร่วมแข่งขันแปรงฟันให้ลูกหลานแล้ว 

กลุ่มผู้ปกครองนี้แหละจะเป็นสื่อบุคคลของแต่ละชุมชนอย่างเยี่ยมยอด  ที่จะกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างว่า  เด็กเล็ก ๆ นั้น....ต้องเป็นผู้ใหญ่แปรงฟันให้นะจึงจะสะอาดดี  โดยเฉพาะก่อนนอน  ถ้าลืมแปรง...น้ำลายบูด  ตื่นมาปากเหม็นแย่เลย

 

3.  ปี 2554 นี้  พอทีมเรา (พี่ต๋อมแต๋ม  น้องเหมียว  พยาบาล)  เล่าเพิ่มเติมให้วงโสเหล่ฟังว่า  การเล่านิทานให้เด็กฟัง  จะช่วยกระตุ้นสมองให้พร้อมทุกด้าน  เป็นพื้นฐานให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นในช่วงวัยต่อไป....ฉลาดสมวัยมาแต่เด็ก ว่างั้นเถอะ  ผู้ปกครองตื่นตัวให้ความสนใจมาก 

ทีมเราสาธิตการเล่านิทาน  ฝากหนังสือนิทานไว้ให้หมุนเวียนยืมใช้ในกลุ่มผู้เลี้ยงดูเด็กเล็ก  ก็เลยอยากประเมินผลว่า  ตัวแทนผู้ปกครองเด็กอายุ 0 – 5 ปี  ของแต่ละหมู่บ้าน  จะเล่านิทานได้สนุกสนาน  กระตุ้นจินตนาการเด็กน้อยให้เพริศแพร้วขนาดไหน  สมองเด็กจะพองฟูหรือพฤติกรรมจะถดถอย 

เป็นที่มากิจกรรมหลักที่ 2  ประกวดผู้ปกครองเล่านิทาน

 

ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ จะเสริมให้งานสนุกสนานขึ้น เช่น การแสดงของเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การเว้าผญาคาถาแปรงฟัน (คำกลอนทำนองอิสาน)  โดยแม่เจียว  อสม.บ้านคอกช้าง 

 

ทีนี้ถึงเรื่องเตรียมงานเสียที 

1) เริ่มจากหาวันที่หมดช่วงฝนตก  เพราะถ้าฝนตก  การเดินทางมาร่วมงาน  การแปรงฟันนอกอาคารจะทำไม่ได้...เปียกละอองฝน  เด็ก ๆ เป็นหวัดแย่เลย 

2)  ต้องเป็นวันที่สถานที่เราจะใช้จัดงานว่างด้วยนะคะ คือ  อาคารหอประชุม  โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์  ที่ตั้งศูนย์กลางอำเภอ   ทุกหมู่บ้านมาสะดวก 

3)  ทีมสร้างเสริมสุขภาพช่องปากอำเภอเรา  ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)  และศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล  ว่างตรงกันเป็นส่วนใหญ่นะคะ  มาช่วยกันต้อนรับและทำงานกับคู่แม่ลูก  แกนนำชุมชน  อสม.  รวมประมาณ  300  คน  และที่สำคัญ อสม.ไม่ติดงานอื่น ๆ  ไม่ติดงานบุญงานวัดประเพณี 

4)  วันที่แม่เจียวว่าง  เพราะปีที่แล้ว  แม่เจียวขอเว้าผญาคั่นเวลาสั้น ๆ  ปีนี้เลยจัดเต็มที่  15  นาที  11.00 – 11.15 น.  ช่วงรอกรรมการรวมคะแนน

 

น้องอิงคงเห็นแล้วนะคะว่า  จะเริ่มโทรศัพท์หาใครบ้าง  ก่อนอื่นก็พี่ ๆ ที่ รพ.สต.ก่อน  พอโทรหาพี่อ็อบ  พี่ทันตาภิบาลที่ รพ.สต.คอกช้าง  ก็ฝากพี่เขาติดต่อแม่เจียวให้ด้วย 

ถัดมาก็อาจารย์โอ๋  ครูอนามัยโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์  ใช้ความสัมพันธ์ที่ร่วมทำงานกับโรงพยาบาลมาหลายปี  บอกเล่าแบบไม่เป็นทางการขอใช้สถานที่  แล้วหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่  จึงจะส่งตามไปที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะ

 

กำหนดวันได้แล้ว  สถานที่ได้แล้ว  พูดคุยปรึกษาปรับกิจกรรมกับพี่ ๆ รพ.สต.แล้ว  พิมพ์กำหนดการ  ต่อไปก็หากรรมการตัดสินแข่งขันแปรงฟัน

โทรศัพท์หาคุณหมอล่า  ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  คุณหมอแก้มที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ  คุณหมอไตรที่โรงพยาบาลสังคม  พี่แดงพี่ต้อมที่ รพ.สต.วัดธาตุ  รพ.สต.ค่ายบกหวาน  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง  และอาจารย์โอ๋  ครูอนามัยโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์  เหมือนเดิม...แล้วค่อยส่งหนังสือเชิญตามไปถึงหัวหน้าหน่วยงาน 

รวมความคิดก่อน  จะโทร.หาอาจารย์โอ๋  ต้องคุย  2  เรื่อง

 

ส่วนกรรมการตัดสินการเล่านิทาน  ไปหาพี่ติ๊กหัวหน้าพยาบาล  หรือพี่ตุ๊กพี่พยาบาลเชี่ยวชาญงานอนามัยแม่และเด็ก  และพี่ต๋อมแต๋ม  หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน  เชิญมาร่วมเป็นกรรมการ

 

ต่อไปก็ออกแบบใบสมัครแข่งขันผู้เลี้ยงดูแปรงฟันแต่ละรุ่น  และผู้ปกครองเล่านิทาน  ใช้กระดาษคนละสีแยกชัดเจน  ส่งออกพร้อมกำหนดการและหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้าน  เชิญผู้เลี้ยงดูเด็กเข้าร่วมกิจกรรม 

ทำหนังสือถึง ผอ.รพ.สต.เชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบรางวัลการแข่งขันแปรงฟันและประกวดเล่านิทาน  เวลา  11.15 น. 

 

เป็นจุดสำคัญที่ต้องระวังการประสานงาน  การเตรียมชุมชน  ให้พี่ ๆ ที่ รพ.สต.ช่วยประสานโดยตรงกับ อสม.แต่ละหมู่บ้านด้วย 

1)  คัดเลือกแม่หรือผู้เลี้ยงดูส่งเข้าแข่งขัน  หมู่บ้านละ  2  รุ่น  แต่ละรุ่นมี  2  คู่  คะแนนรวมของทั้ง  2  คู่  สูงสุด  จึงจะชนะเลิศ  กรอกใบสมัครนำมาวันจัดงาน  พร้อมสมุดสีชมพูของลูกหลาน   ลงทะเบียนหน้างาน  08.00 น.  โดยพี่ ๆ รพ.สต.แต่ละตำบล  พี่หนิง ศูนย์สุขภาพชุมชนรับลงทะเบียน 

2)  มีค่าเดินทางจ้างเหมารถให้ด้วย  เจ้าของรถสำเนาบัตรประจำตัว  และทะเบียนรถมาด้วย    

3)  เตรียม อสม.แต่ละบ้าน  รับผิดชอบรับอาหารกลางวันของลูกบ้านจากทีมผู้จัด  พี่น้ำอ้อยห้องฟัน 

4)  รพ.สต.คัดเลือกหมู่บ้านที่มีกิจกรรมเข้มแข็ง  ต่อเนื่อง  กระตุ้นผู้เลี้ยงดูให้เอาใจใส่แปรงฟัน  เล่านิทานหรืออื่น ๆ  ตำบลละ  2 – 3  หมู่บ้าน  จัดบูธ  แสดงภาพและเรื่องราวของชุมชน  พร้อมคนเล่าเรื่อง  มีค่าใช้จ่ายดำเนินการออกบูธให้เบิกได้  ตัวแทนหมู่บ้านคนรับตังค์  เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวด้วยนะคะ

 

การเตรียมชุมชน  กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมงานนี้  ต้องให้ความสำคัญมาก ๆ  คุยกับพี่อ็อบ  พี่เหมียว  พี่กุ้ง  พี่หนิงให้ชัดเจน  การเตรียมการที่ดีจะทำให้งานสำเร็จไปแล้วเกินครึ่ง

 

ที่เหลือก็ไม่มีอะไร  สบาย ๆ 

ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนรางวัลและเชิญ นายก อบต.ทั้ง  3  ตำบลมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล  11.15 น.  เชิญนายอำเภอเป็นประธาน 

ทำบันทึกข้อความเชิญ ผอ.เราเป็นคนกล่าวรายงาน  ใกล้ ๆ 2 – 3  วันก่อนงาน  บอกพี่ให้ย้ำท่าน ผอ.ด้วยวาจาอีกที  และส่งคำกล่าวไปให้ก่อนล่วงหน้า 

โทรศัพท์หาหน้าห้องท่านนายอำเภอ Confirm  ว่าท่านจะมาเองหรือท่านมอบปลัดอำเภอท่านใดมาแทน 

อย่างง ๆ ไม่มีพิธีเปิด  ไม่ต้องรอใคร  ใช้พิธีปิดและมอบรางวัลครั้งเดียว  อำเภอสระใครไม่เหมือนใครหรอก

 

มีอะไรอีกคะ....น้ำดื่ม  อาหารว่าง  อาหารกลางวัน  พี่น้ำอ้อยรับไปเตรียม  ใช้น้ำแก้วป๊อกก็สะดวกดี  เตรียมประสานงานบริหาร  ขอน้องมาช่วยดูแลกรรมการและเสิร์ฟเครื่องดื่มอาหารว่าง 

และขอให้น้องผู้ชายมาช่วยจัดสถานที่และเครื่องเสียง  ประสานกับน้าภารโรงเรียน  อ้อ !  เรื่องน้ำ  แก้วน้ำ  สถานที่แข่งแปรงฟันด้านนอกห้องประชุมด้วยนะ  เก้าอี้ให้กรรมการนั่ง  ควรไปจัดความเรียบร้อยก่อนวันงาน  เตรียมแปรงสีฟัน  ยาสีฟัน  ไว้ให้เกินจำนวนนิดหน่อย

 

สถานที่โดยละเอียด  อย่าลืมโทรศัพท์ตาม รพ.สต.ว่ามีกี่หมู่บ้านที่ส่งบูธ  เพื่อวาดผัง  Print  ออกมาใช้สื่อสารบอกตำแหน่งจัดบูธ   บริเวณและโต๊ะกรรมการเล่านิทาน  โต๊ะกรรมการรวมคะแนนแปรงฟัน  ที่นั่งประธาน  โต๊ะวางรางวัล 

หามุมที่เราจะเสนอบูธกิจกรรมของ รพ.เอง  ที่เรามีป้ายไวนิลอยู่แล้ว  ชุมชนต้นแบบลูกหลานฟันดี : บ้านไชยา  บันได  5  ขั้น  เราต้องไปจัดช่วยกันก่อนวันงาน  1  วันอยู่แล้ว 

 

ส่วนรางวัลอาจต้องไปอุดร  มีร้านใหญ่ให้เลือกจัดซื้อของที่เด็ก ๆ น่าจะชอบมากกว่า  หนังสือนิทาน  สมุดระบายสี  สีเทียน  ชุดของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ  ตัวต่อ  เป็นต้น 

(วันไหนจะไปชวนพี่ด้วยนะ  มีความสุขมาก  เหมือนกลับเป็นเด็ก  ตอนเลือกซื้อของเล่นเนี่ย  เพลินมาก) 

แล้วค่อยนำมาจัดชุด  ผูกโบว์ตบแต่งชุดรางวัลให้สวยงาม  ติดสติกเกอร์บอกประเภทรางวัล 

เตรียมทำเรื่องยืมเงินล่วงหน้า  และเตรียมเอกสารทั้งหมดที่ต้องใช้ล้างหนี้ไว้ให้เรียบร้อย  หลังวันงานแล้วจะยังยิ้มได้

 

ยังไม่หมด  พิธีกรไง  ปีนี้เดี๋ยวพี่เป็นให้ก่อน  น้องอิงดูไว้  หัดสังเกต  ฝึกวิทยายุทธจากงานอื่นก่อน  ฝึกทีละน้อย  ขึ้นเวทีบ่อย ๆ เดี๋ยวเก่งเอง

 

จริง ๆ พี่มี File  ตารางกิจกรรม  ตั้งแต่ก่อนวันงาน  วันจัดงานละเอียดเป็นนาที  วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้  การแบ่งงาน  และมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ทีมที่ช่วยงานปีที่แล้ว  น้องอิงค่อยมา Copy  เอาไป Develop  ให้เหมาะกับปีนี้  และดูว่าจะแบ่งงานย่อยให้ใครที่เหมาะสม  ถนัด...ช่วยกันทำ 

ส่วนเคล็ดลับการติดตามงาน  ต้องติดตามก่อนถึงเวลา  ถ้ายังไม่เสร็จยังมีเวลาแก้ไข 

 

ไม่ต้องกังวล  ถาม  ล้วง  แคะ  แกะ  เกา  อยากรู้อะไร....พี่พร้อมจะเล่าเสมอ

น้องอิงทำงานมา  5  เดือน  อ่านจดหมาย  2  ฉบับนี้  รับรองย่นเวลาเท่ากับคนทำงานมาแล้ว  5  ปี 

ถ้าอยากย่นอีก  5  ปี ต้องนั่งคุยอีก  5  วันเต็ม ๆ  5555

 

ลาก่อน....หลับฝันดีนะคะ

ฉบับนี้ยิ่งคิดถึงมากกกกกกกกกกกกกก

พี่อ้อเอง

หมายเลขบันทึก: 461168เขียนเมื่อ 18 กันยายน 2011 01:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มิถุนายน 2012 11:08 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (10)

การบันทึกลักษณะ จดหมายนี้ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เข้าทีคะ

เหมือนแอบฟังพี่น้องคุยกัน

แต่ก็ได้เนื้อหา ประสบการณ์ ซึมไปอย่างไม่รู้ตัว :-)

สวัสดีค่ะคุณหมออ้อ

จดหมายนี้หลากสาระ ไม่ธรรมดาค่ะ

พี่สอนน้องลองทำตามพี่บอก

ไม่ยากหรอกทุกขั้นตอนพี่สอนหมด

ทั้งโครงการประสานงานล้วนกำหนด

คอยบอกบทอยู่ข้างหลังนั่งชื่นชม

ขอบคุณความคิดสร้างคนแถวสองขึ้น ให้เขาได้เป็นนางเอก.....น้องอิง ขอเป็นกำลังใจและตามอ่านผลงานน้องอิงครับหมออ้อ

คุณหมอหลับดึกจังเลยนะครับ

ขอบคุณค่ะ คุณหมอ CMUpal

ที่แอบฟังอย่างแสดงตัว อิอิ :),

ขอบคุณมากค่ะ พี่อุ้ม

ค่อย ๆ ฝึกเขียนไปเรื่อย ๆ น่ะค่ะ

โอ้โฮ !!!! ท่านลุงบัง มาเป็นกลอนเลย

ขอบคุณมากค่ะ ต้องรีบไปบอกน้องอิง

จะชวนมาเขียนได้ไหมหนอ ?

สวัสดีค่ะ คุณอักขณิช

คืนนี้อีกแป๊บก็ต้องเข้านอนแล้วค่ะ

พรุ่งนี้ไปทำงานแต่เช้า

ขอบคุณที่แวะมานะคะ

นึกถึงปลาปิ้ง ยังฮาก๊ากอยู่เลย

พี่อ้อเจ้า

น้องขอ ก๊อป URL ส่งเมลล์ ไปให้ ชาวทันตแพทย์ อ่านเป็นไอเดีย

รวมถึงน้อง ทพ. ที่ อยู่กับเราแล้วรับงานศูนย์เด็กนะครับ

เผื่อว่าปีหน้าอาจได้เขียนงบไปดูงานที่ หนองคายคร๊าบบบบ

น้องแบงค์

สวัสดียามดึกค่ะ...คุณหมอเพรียงเธอ

เชิญเลยเจ้า

ยินดีต้อนรับเจ้า

มาชมวิถีชีวิตคนฝั่งโขง...เมื่องน่าอยู่ ก็คุ้มค่ามากมายนะเจ้า

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี