สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร

ชนะ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แบกงาน...ท่องตำบล

                                          แบกงาน...ท่องตำบล


                   เมื่อ...พูดถึง  งาน  ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่รู้จัก   เพราะหากแบ่งชีวิตของคนเรา
ออกเป็น  4  ส่วน   ชีวิตของคนเราจะต้องทำงานถึง  3  ส่วน  ดังนั้นหากใครก็ตามที่ได้ทำงานตามที่ตัวเอง   ถนัด   ชอบ   มีใจรัก  ก็ย่อมมีความสุข  และมีอนาคต  สำหรับผมมีแง่คิดในการ    ทำงาน   ผมถือว่างานเป็นส่วนหนึ่งของการผักผ่อน  ทำงานแล้วมีความสุข  ไม่เครียด   เพราะ   งานที่ทำอยู่ในปัจจุบันถือว่าเป็นการช่วยสังคม    ช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง   (มีแต่ให้)     แบกงานท่องตำบล ก็เป็นหนึ่งงานโครงการที่รับผิดชอบ ในเรื่องของการส่งเสริมการประกอบ อาชีพใหม่ให้กับคนตกงานว่างงาน                                                                                  มเริ่มต้น..จากการสุ่มลงพื้นที่ตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น จากกลุ่มผู้ลงทะเบียน
สย.  กลุ่มที่ตกเกณฑ์ จปฐ.  โดยการขอเข้าร่วมประชุมของหมู่บ้านต่าง ๆ  และองค์การบริหาร  ส่วนตำบลเพื่อรับทราบปัญหาและถามความต้องการของประชาชน   บางครั้งผมและทีมงานจะประชิดถึงบ้านกลุ่มเป้าหมายกันเลยทีเดียวเพื่อให้ได้เห็นภาพที่ชัดเจน ซึ่งการทำงานในลักษณะ   นี้ทำให้ผมได้เห็นภาพที่ประทับใจ โดยเฉพาะในเรื่องของความกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่       (ทีมงาน)ในการช่วยกันวางแผน นำปัญหาและความต้องการแต่ละพื้นที่มาทำการวิเคราะห์ ซึ่ง   ภาพที่ร่วมกันทำงานในการบริการและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน  แม้จะเป็นช่วงนอกเวลางาน     ก็ไม่ได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย
                   องเดือนแล้วที่ผมพร้อมทีมงานได้ตระเวนแบกงานท่องตำบล  หมู่บ้าน  ไปตาม
อำเภอต่าง ๆ  ของจังหวัดชุมพร  เพื่อที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มในตำบลนั้น  ในที่
สุดเราก็เดินทางไปถึงอำเภอปะทิว  ตำบลปากคลอง  หมู่ที่ 2  บ้านบ่อสำโรง  เรามีข้อมูลดิบอยู่แล้วว่าเป็นหมู่บ้านที่ตกเกณฑ์ จปฐ.  โดยเฉพาะกลุ่มสตรีมีอาชีพเป็นแม่บ้าน  หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวันพวกเขาก็จะจับกลุ่มตั้งวงตีไพ่กันแทบทุกวัน  ซึ่งผมถือว่ากลุ่มนี้ว่างงานแบบ แอบแฝง ในขณะเดียวกันก็มีคนตกงาน/ว่างงานตามฤดูกาลมาก  ผมจึงได้ให้ทีมงาน คุณนิธิวดี  สายัณห์  ทำการประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านคุณเลียบ  ศรีเกลี้ยง  เพื่อนัดประชุมสอบถามความต้องการและเพื่อแก้ปัญหา ครั้งแรกที่ผมเดินทางเข้าไปประชุมรับทราบถึงเรื่องต่าง ๆ ของหมู่บ้านจาก ที่ประชุมมีความพร้อมเพรียงกันมาก  ผู้นำของหมู่บ้านมากันพร้อม  ผู้ร่วมประชุมมาก  และมีการ  ต้อนรับที่ดี  ผมนั่งวิเคราะห์ด้วยสมองด้านซ้ายของผมเพียงด้านเดียวว่า  นี้คือการจัดฉาก  เพราะหากมีความพร้อมกันอย่างที่เห็นหมู่บ้านนี้จะไม่ตกเกณฑ์อย่างแน่นอน การประชุมในวันนั้น  ก็จบลงด้วยการแจ้งแค่ภารกิจของสำนักงานจัดหางาน  โดยไม่มีความต้องการของประชาชนติดกลับสำนักงานฯ  ผมกับทีมงานก็ยังคงต้องแบกงานท่องไปยังตำบลอื่นอีกต่อไป
                   กราคม 2548 หลังจากการผักผ่อนปีใหม่ผมได้เรียกทีมงาน คือ คุณกมล เทพมณี.
และคุณนิธิวดี  สายัณห์  นำหมู่บ้านตำบลที่พวกเราได้ออกเดินทางมาเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์     ถึงปัญหา   และผมได้แบ่งให้ทั้งสองคนแยกกันศึกษาตามข้อมูลดิบที่ได้มาและจากสายตาที่ได้    พบเห็น  คุณกมล  เทพมณี  ซึ่งได้รับผิดชอบทำการวิเคราะห์ของตำบลปากคลอง  ได้ขอผมลงพื้นที่โดยไม่บอกให้กลุ่มรับทราบล่วงหน้า  ผมเลยขอตามไปด้วย  ซึ่งบังเอิญตรงกับวันประชุม    หมู่บ้านพอดี  ภาพที่เห็นวันนั้นมีเพียงผู้ใหญ่บ้าน  นายเลียบ  ศรีเลี้ยง  คนเดียวในฐานะผู้นำของ   หมู่บ้านและมีผู้ร่วมประชุมประมาณ15  คน  ซึ่งมีความแตกงานจากครั้งแรกมาก  ผมจึงขอเข้าประชุมด้วย  วันนี้ผมได้มากว่าที่คิด ประชาชนยอมรับว่าชอบนั่งล้อมวงกันจริง  เพราะไม่ทราบว่าจะไปทำอะไร หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจของงานแม่บ้าน และในที่ประชุมได้มีการพูดถึงความต้องการอย่างกว้างขวาง มีการเสนอถึงความต้องการฝึกอาชีพกันอย่างหลากหลายและจริงจังในที่สุด  ก็มีมติจากที่ประชุมว่าต้องการ  การจัดดอกไม้และการผูกผ้าในงานพิธี  พร้อมกับได้เลือกคณะกรรมการกลุ่มมีการแต่งตั้งประะธานกลุ่ม  คือ  คุณวรรณ์นา  มีสุข  ได้รับเลือกด้วยเสียงเอกฉันท์  เพียงเท่านั้นยังไม่สามารถทำให้ทีมงานของเรามั่นใจได้ว่ากลุ่มที่ตั้งขึ้นมาใหม่จากที่ประชุมจะใช่หรือไม่กับสิ่งที่เราจะจัดให้  เขาต้องการสิ่งเหล่านั้นอย่างแท้จริงหรือเปล่า  ผมเลยขอนัดคุยกันใหม่อีกครั้งโดยใช้สถานที่เป็นบ้านของประธานกลุ่ม  เพื่อต้องการเห็นสภาพที่แท้จริง  โดยการคุยกันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเวทีประมาณ  25  คน  และคำถาม  คำตอบที่ได้รับทุกคนมีความต้องการตรงกัน  
                   ขยับก้าวต่อไป  นั้นก็ถึงขั้นตอนของการกำหนดจัดอบรมโดยหารือที่ประชุมกำหนด  หลักสูตร  4  วัน  (12 15 มกราคม  2548)  และผมได้บอกกับสมาชิกทุกคนให้รับทราบว่าเราจะทำสัญญากันนะ ทุกคนมองหน้าที่คุณวรรณ์นา  กล่าวว่าจะเอากันแบบนั้นเลยรึแต่  ไม่มีปัญหาเพราะกลุ่มมีความตั้งใจและทุกคนก็เอื้ออาทรกันอยู่แล้ว  ผมก็ตอบตกลงทันทีหาก ตกลงตามนั้น  ผมก็ขอทำสัญญาใจกับทุกคนก็แล้วกัน  เมื่อได้เป้าหมายที่ชัดเจน  ผมก็ยังคงเดินต่อไปอีก นั่นก็คือได้ทำการประสานกับ อบต.ปากคลอง  นำโครงการไม่บอกกล่าวให้นายก อบต.รับทราบ และขอรับการสนับสนุนจาก อบต.อีกทางหนึ่ง ผมได้เชิญนายก อบต.เป็นประธานในวันเปิดงาน พร้อมกับเชิญ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อบต.  ร่วมเป็นเกียรติ  นั่นเป็นการวางแผนงานใน การจัดกระบวนทัพในการทำงาน  เป็นเทคนิคเพราะในขณะที่นายก อบต.กำลังกล่าวเปิด  และบรรยายพิเศษผมส่งซิกให้ผู้เข้าร่วมอบรมถามถึงการสนับสนุนในด้านการพัฒนาอาชีพของ  อบต.  ผลเป็นอย่างไร  ผมคงไม่ต้องบอก  แต่ก็เข้าทางประชาชนทันที  ผมดีใจมากเพราะนอกจากได้รับความร่วมมือจากผู้นำทุกฝ่ายในชุมชนท้องถิ่นแล้ว อตบ. ยังส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมอีก 3 คนที่สำคัญเมื่อข่าวนี้ออกไปก็มีครูจาก โรงเรียน จากพื้นที่ จำนวน 3 คนจาก  2โรงเรียน      มาขอเข้าอบรมด้วย 

                  4  วัน...สำหรับบ้านปากคลอง  ที่ผมได้อยู่ร่วมกิจกรรม  ผมได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ   ได้รับความอบอุ่น  มีความผูกพันที่ดีต่อกัน  ไม่เฉพาะสมาชิกเท่านั้น  แต่ชาวบ้าน  ผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน ต่างก็แวะเวียนมาดูให้กำลังใจ  และทุกคนรับปากว่าจะช่วยกันทำให้ดีที่สุดนั่นเป็นคำสัญญาก่อนลาของกายแต่ใจเรายังมีความผูกพันกันอยู่  ผมและทีมงานค่อย ๆ  ยกเป้ขึ้นสะพาย  เรากลับกันอย่างมีความสุขงานบนบ่าที่เราแบกท่องตำบลได้มอบไว้แล้วสำหรับ  “กลุ่มสตรีบ้านปากคลอง”  ผมมีเพียงเป้ใบเปล่าเท่านั้นมุ่งหน้ากลับที่ทำงาน...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM Employmentความเห็น (2)

IP: xxx.150.27.133
เขียนเมื่อ 

มีความสุขนะกับการทำงาน

นายสุรชัย สารกาญจน์
IP: xxx.144.187.18
เขียนเมื่อ 

จบจากเทคนิคชุมพร ปวส. สาขาการตลาด เกรด 3.07

ฝึกงานที่ สรรพากร ประมาณ 3 เดือน และ ฝึกในร้านสะดวดซื้อของมหาลัย

และได้ทำการวิจัยตลากให้บริษัท AIS ขณะศึกษาที่ กรุงเทพฯ

สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

เบอร์โทร 0840782219 คุณสุรชัย