ความเห็น 1005629

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร

นายสุรชัย สารกาญจน์
IP: xxx.144.187.18
เขียนเมื่อ 

จบจากเทคนิคชุมพร ปวส. สาขาการตลาด เกรด 3.07

ฝึกงานที่ สรรพากร ประมาณ 3 เดือน และ ฝึกในร้านสะดวดซื้อของมหาลัย

และได้ทำการวิจัยตลากให้บริษัท AIS ขณะศึกษาที่ กรุงเทพฯ

สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

เบอร์โทร 0840782219 คุณสุรชัย