วิจัยในชั้นเรียน

ณิชกานต์
พัฒนานักเรียนปฐมวัย

เรื่องที่วิจัย : การศึกษาการเล่นเกมที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่  1/2 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง     

ผู้วิจัย       : นางณิชกานต์   ทองม้วนวง     

ปีที่วิจัย     : 2554

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

                   เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่  1/2  ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบเล่นเกม

สมมติฐานของการวิจัย

                   ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบเล่นเกมหลังจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการใช้นวัตกรรม

วิธีดำเนินการวิจัย

                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือเด็กปฐมวัย 4-5 ขวบ ชั้นอนุบาลปีที่  1/2 ปีการศึกษา  2554  จำนวน 23 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดประสบการณ์แบบเล่นเกมและแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยนำไปใช้ในโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2  จำนวน 23  คน  ปีการศึกษา  2554  ภาคเรียนที่ 1  แล้วนำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์แบบเล่นเกมโดยใช้เกณฑ์ E1 /E2 (80/80) ค่าเฉลี่ย ( X) การกระจายของคะแนน (S.D.) และเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนและหลังการใช้การจัดประสบการณ์แบบเล่นเกมของกลุ่มทดลอง โดยใช้ t-test

ผลการวิจัย

                   ผลการวิจัยพบว่า การจัดประสบการณ์แบบเล่นเกม มีประสิทธิภาพซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 เด็กปฐมวัยที่ใช้การจัดประสบการณ์แบบเล่นเกมมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมแตกต่างกันโดยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังการใช้การจัดประสบการณ์แบบเล่นเกมสูงกว่าก่อนการใช้การจัดประสบการณ์แบบเล่นเกม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.5 (เชื่อมั่นได้ร้อยละ  95)และมีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในระดับ มาก  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.50

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ณิชกานต์

คำสำคัญ (Tags)#เกม#วิจัยในชั้นเรียน#ปฐมวัย

หมายเลขบันทึก: 458658, เขียน: 05 Sep 2011 @ 16:50 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:25 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

นายชยันต์ เพชรศรีจันทร์
IP: xxx.229.171.100
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วครับ ชัดเจนเข้าใจง่าย ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

แวะมาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

พร้อมกับมาเรียนรู้ด้วยค่ะ

ขอบคุณสำหรับบันทึกนี้นะคะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • หากเป็นวงการสาธารณสุข...จะเรียก R2R ค่ะ...
  • เชียร์ให้เขียนบันทึกอีกนะคะ...
  • ถ้าใส่คำสำคัญ R2R  เราจะะหากันเจอได้ง่ายๆงัยค่ะ  http://www.gotoknow.org/post/tag/r2r

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับกำลังใจมากๆค่ะ