"พี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ผมจะขอปกป้องดูแลผืนแผ่นดินนี้ด้วยชีวิต"

 

มากกว่ารักจากวีรบุรุษยะลา เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของเจ้าหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้โดยที่ผู้เขียนไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยว่าใครคือ ตำรวจตระเวนชายแดน และพวกเขามีหน้าที่มากมาย และลึกซึ้งขนาดไหน

 

แทนคำขอบคุณที่ปกป้องดูแลประเทศชาติ ผู้เขียนเชิดชูเกียรติคุณของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ ครู และทุกท่านผ่านหนังสือเล่มนี้ โดยมอบรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดเข้ากองทุนผู้กองแคนและสิ่งสำคัญคือ อยากให้ผู้อ่านได้ "รัก" ผู้ที่เป็น "มากกว่ารัก" และ "แอบ" ให้เราด้วยชีวิต และ ลมหายใจของเขา และแม่เนื้อเย็นที่อยู่ข้างหลัง

 

ช่วยกันส่งเสริม "คนดี" 

และขอบคุณที่เป็น "มากกว่ารักฯ" 

 

แทนคำว่าขอบคุณนะคะ

 

ณ เสนา อรุโณทัย และทีมงาน มากกว่ารักฯ