ทดลองวิธีสมัครBlog ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ดังวิธีที่ให้ปฏิบัต้ตามดังกล่าว