เช้านี้ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนร่วมการแข่งขันโยนไข่ไม่ให้แตกในวันวิทยาศาสตร์พรุ่งนี้ตอนเช้า ซึ่งฉันรับหน้าที่รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันมีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นอย่างมากหลายทีมด้วยกัน พรุ่งนี้คงต้องทำกิจกรรมตอนช่วงเช้าอีกเช่นเคย และวันนี้การเรียนการสอนของฉันเป็นการสอนเรื่องแรงลอยตัว เป็นการทดลองเรื่องการจมการลอยของวัตถุ ซึ่งเป็นเนื้อหาทางฟิสิกส์อีกเรื่องหนึ่งที่นักเรียนให้ความร่วมมือในการทดลองเป็นอย่างดี และเมื่อนักเรียนได้ทำการทดลองด้วยตัวเองก็จะทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น