วันนี้ได้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มทักษะการจดบันทึก ทำให้เกิดเข้าใจทักษะการสื่อสารมากขึ้น แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการจับประเด็น ไม่ค่อยถนัดการใช้คำในการเขียน ทำให้ในการฝึกการเขียนเกิดความล่าช้ามาก อย่างไรก็ตามยังรู้สึกอยากเป็นคุณลิขิตที่มีคนอ่านแล้วเข้าใจขึ้นมาบ้างจัง แต่คงต้องใช้เวลาฝึกฝนอีกพักใหญ่เลยแน่นอน