GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

AAR: การสัมมนาวิชาการทางด้านการเงินและพัสดุ

สัมมนาด้านการเงินและพัสดุ ณ โรงพยาบาลนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร

สัมมนาวิชาการทางด้านการเงินและพัสดุ ณ ห้องเอกาทศรถ 9 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม  2549 ซึ่งมีคุณมงคล  แสงหิรัฐ จากสำนักกฏหมายและระเบียบกลางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคุณชัชพร  พินทุวัฒนะ หัวหน้าฝ่ายนิติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรุงเทพมหานครมาให้ความรู้ทางด้านการเงินและพัสดุ

ความคาดหวังจากการได้รับอบรมในครั้งนี้

ได้รับความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ

สิ่งที่ได้เกินคาด

ท่านวิทยากรได้ตอบข้อสงสัย ปัญหาต่าง ๆทุกข้อที่ตนเองถามไปรู้สึกกระจ่างมากเลย และจะนำข้อปัญหาเหล่านั้นมายึดถึงและปฏิบัติต้องขอบคุณท่านวิทยากร มา ณโอกาสนี้ด้วย

สิ่งที่ได้น้อยกว่าคาด

วันและเวลามันน้อยเกินไป เรื่องระเบียบการเงินและพัสดุมันต้องใช้เวลามากกว่านี้

สิ่งที่จะกลับมาทำหลังจากได้รับการอบรม/สัมมนา

ต้องยอมรับว่าการอบรมในครั้งนี้ตัวเองรู้สึกว่าได้รับความรู้มากและท่านวิทยากรได้แนะปัญหาของแต่ละที่ที่เกิดขึ้นจริงให้ได้ฟังเป็นการชี้ช่องทางในการทำงานให้ผิดพลาดน้อยลง  และระเบียบใหม่ ๆ ที่การเงินและพัสดุต้องทราบและถือปฏิบัติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ประชุมสัมมนา
หมายเลขบันทึก: 45647
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

  • ถ้าขวัญได้เล่าเรื่องแบบย่อ ๆ  ที่เข้ารับการอบรมมาจะเป็นประโยชน์ในการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นมากเลยครับ