สวัสดีครับ  ผมเป็นน้องใหม่ขอทดลองใช้ดูเพื่อฝึกอบรมสัมมนา  หวังว่าคงได้รับคำชี้แนะจากเพื่อนๆ