ผมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  วันนี้ได้มาสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจดบันทึก  ช่วงเย็นได้มาสมัครเป็นสมาชิกของ gotoknow เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกทุกท่าน และขอคำแนะนำจากทุกท่านด้วย