ชุมนุมห้องสมุด : ทักษะการพัฒนาสู่ยุวบรรณารักษ์

ชุมนุมห้องสมุด : ทักษะการพัฒนาสู่ยุวบรรณารักษ์


          กิจกรรมชุมนุมเป็นกิจกรรมหนึ่งของสมุด

          มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนใจต่อการเรียนรู้  ในทรัพยากรความรู้ ที่ห้องสมุด 

           ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เสริมที่นอกเหนือจากวิชาที่เรียน

           การสอนของครู

           การเข้าชุมนุม ทำอะไรบ้าง ?

           ศึกษาอบรม ความเป็นบรรณารักษ์น้อย

           ดูแลหนังสือ การจัดหมวดหมู่  การซ่อมปกหนังสือ

           ดูแลห้องสมุด

           ช่วยกันทำความสะอาด เช็ด ถู ปัดกวาด

           แสดงจิตอาสา ร่วมกันดูแลห้องสมุด

           ทั้งเปิดโอกาสให้อ่านหนังสือ ใช้หนังสือ ฝึกแนะนำหนังสือ

           เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมการอ่าน  

            ให้การยืมคืน  เป็นต้น

            ชุมนุมห้องสมุด เป็นช่องทางในการส่งเสริมนักเรียนให้รักการอ่าน  มีหนังสือเป็นเพื่อน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

             ชุมนุมห้องสมุด : คือต้นทางของการฝึกการเป็นบรรณารักษ์(ชุมนุมห้องสมุด)


 
ปิยะดา แพรดำ บันทึก
25 สิงหาคม 2554
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว http://watkingkaew.ac.th/


         ชุมนุมห้องสมุด 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร)

คำสำคัญ (Tags)#ห้องสมุดโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร)

หมายเลขบันทึก: 456150, เขียน: 25 Aug 2011 @ 18:49 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 19:46 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)