JJ2011V08_19 ด้วยรักและผูกพัน ครูเพื่อศิษย์ รศ.ระวีวรรณ กันไพเราะ แห่ง มช

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ด้วยรักและผูกพัน ยังมีกันมิเสื่อมคลาย

 รายงานสด ประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิตแด่ ครูนักรังสีเทคนิค ชาวลูกช้างใหญ่ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ลูกศิษย์ใหญ่ รศ.ดร.สำรี มั่นเขตต์กรณ์ RT 2611048 หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค จัดงานมุทิตาจิต ให้กับ ครูเพื่อศิษย์ รศ.ระวีวรรณ อดีตหัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค สามวาระ

 JJ ได้รับเชิญให้ร่วมงาน และ บรรยาย  เรื่องมาตรฐานการบริการงานรังสีเทคนิค นำภาพบรรยากาศ ที่ชาว RT_CMU มาร่วมเรียนรู้ ฟังประสบการณ์ ร่วมกัน ที่ห้องประชุม ศ.นพ.ไพโรจน์ แสงอุดม อาคาร คณะเทคนิคการแพทย์

 ประเด็นที่ชาวรังสีเทคนิคจะต้องมาเกี่ยวข้องกับ เรื่อง มาตรฐานของ HA คือ

 การวางแผนทรัพยากร และ การจัดการบริการรังสีวิทยา มีรายละเอียด คือ

 1.มีบุคลากร สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ เพียงพอสำหรับบริการรังสีวิทยา ขั้นพื้นฐาน

 2.มีบุคลากร สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ เพียงพอสำหรับบริการรังสีวิทยาที่จำเป็นตลอดเวลา

 3.มีบุคลากร สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ เหมาะสมกับบริการขององค์กร, สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นไปตามมาตรฐาน, มีระบบบำรุงรักษา เชิงป้องกันที่เหมาะสม

 4.สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ ได้รับการตรวจสอบ และ รับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด

 5.มีการประเมินและปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้องค์กรเป็นผู้นำในด้านนี้

 

  ระบบคุณภาพ และ ความปลอดภัยบริการรังสีวิทยา

1.มีแนวทางปฏิบัติในการถ่ายภาพรังสี

2.มีการควบคุมคุณภาพของกระบวนการถ่ายภาพและล้างฟิล์มและมีการตอบสนองอย่างเหมาะสม

3.มีการควบคุมคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจทางรังสี / medical imaging อื่นๆ, มีระบบป้องกันอันตรายจากรังสี สารทึบรังสี และการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง, มีการทบทวนอุบัติการณ์และการหาโอกาสพัฒนา

4.มีระบบบริหารคุณภาพที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ, มีการพัฒนาคุณภาพร่วมกับวิชาชีพอื่น

5.มีการประเมินและปรับปรุงระบบคุณภาพ ส่งผลให้องค์กรเป็นผู้นำในด้านนี้

JJ2011

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

มาชมรายงานสด "ด้วยรักและผูกพัน ยังมีกันมิเสื่อมคลาย"

ขึ้นเหนือล่องใต้  เจอฝนหรือเปล่าคะ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านชาด ศิษย์ มช ฝนหายไปครับ มีแต่ความร้อน แต่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ในงาน "มุทิตาจิต"ครับ

มาเยี่ยมชมด้วยความประทับใจค่ะ :)

วิชัย
IP: xxx.206.129.248
เขียนเมื่อ 

ร่วประทับใจด้วยคนครับ

วันนี่ ประชุมเรื่องKPI ส่วนบุคคล ยังสับสนไม่เข้าใจ

ขอคำแนะนำด้วยครับ