KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 137. KM Externship

        พอประกาศโครงการฝึกอบรม KM Externship ก็มีคนสมัครเข้ามามาก     แต่ประสบการณ์การฝึก KM Intern กลับทำให้เราไม่มั่นใจว่า     แนวทาง KM Extern จะได้ผล

        เราจะรับคนที่ไม่ใช่ใหม่เอี่ยมไม่เคยรู้เรื่อง KM มาก่อนเลย     อย่างนี้เราไม่รับ    เพราะผู้สมัครยังไม่ได้แสดงฉันทะให้ปรากฏ    นั่นหมายความว่าเราจะคัดเลือกเอาเฉพาะคนที่แสดงฉันทะ    และเราเห็นแวววิริยะ    เราจึงจะรับ    คนที่หวังมาเรียนใหม่จาก สคส. ทั้งหมด เราไม่รับ      เพราะเราไม่มีปัญญาสอน    และไม่เชื่อว่าจะสอนกันได้     ยิ่งมีเวลาจำกัดแบบ extern ด้วยแล้วยิ่งทำไม่ได้     และเราจะรับเฉพาะคนที่เราเดาว่าน่าจะมีนิสัยการทำงานแบบมี จิตตะ และวิมังสา

         เพราะจริงๆ แล้ว การมาเป็น KM Extern เป็นการมาฝึกในระดับ จิตตะ และ วิมังสา

        เป้าหมายของ KM Externship คือการมาร่วมกิจกรรมด้วยกัน     ในลักษณะทำงานด้วยกันและซึมซับความรู้ความเข้าใจ KM ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ ไปในตัว      เป็นการมาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่มีคนสอน    แต่จะมีการกำหนด บั๊ดดี้ (buddy) ให้     สคส. เราเชื่อว่าเรื่อง KM ไม่มีใครสอนใครได้     เจ้าตัวต้องเรียนรู้เอง โดยดูดซับและสร้างการเรียนรู้เองภายในตน      โดยใช้กิจกรรม บรรยากาศ และเพื่อนร่วมงานที่ สคส. และภาคี เป็นแหล่งเรียนรู้
  
        KM Extern จะต้อง ฝึกวางแผน และคิดออกแบบ KM ของหน่วยงาน / กิจกรรม     ฝึกออกแบบ วางแผน และดำเนินการ KM Workshop ซึ่งจะต้องออกแบบให้เหมาะสมต่อแต่ละกิจกรรมหรือหน่วยงาน     ไม่สามารถใช้สูตรสำเร็จได้   

        จะเห็นว่า KM Extern ต้องมาร่วมงานกับ สคส. มาก      ในเวลา ๖ เดือนของการฝึกคงต้องมาอยู่ที่ สคส. ไม่ต่ำกว่า ๔๐ - ๕๐% ของเวลาทำงาน จึงจะได้ผล     คนที่มาฝึกเพื่อจะประยุกต์ KM ในหน่วยงานของตนเพียงอย่างเดียว    สคส. มีแนวโน้มจะไม่รับ     เพราะจะกลายเป็นมาใช้ สคส. เป็น consultant ฟรีๆ    และกลายเป็นว่า สคส. ต้องเข้าไปรับผิดชอบโครงการของหน่วยงานนั้น    

        ดังนั้น ถ้า KM Extern มีโครงการเริ่ม KM ในหน่วยงานของตนเป็น กรณีศึกษาด้วย ก็ต้องทำกิจกรรมอย่างอื่นร่วมกับคนของ สคส. ด้วย     โดยที่งานของหน่วยงานตนต้องไม่เกิน ๑/๓ ของเวลาฝึกทั้งหมด     และคนของ สคส. จะไม่ไปร่วมกิจกรรม KM ของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้น     เพราะไม่ต้องการไปร่วมรับผิดชอบเป็น free consultant   

       KM Extern ต้องสะท้อนความรู้ความเข้าใจของตน โดยเขียน บล็อก เล่าเรื่องกิจกรรมของตน     ความคิด ความเข้าใจ เรื่อง KM เพื่อให้ บั๊ดดี้ และคนอื่นๆ ใน สคส. ได้ประเมินว่า KM Extern ผู้นั้นมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพียงใด 

       เป้าหมายสุดท้ายของการมาฝึก KM Externship ก็คือ สามารถทำหน้าที่ "คุณอำนวย"  "คุณลิขิต" และวิทยากร KM ได้ด้วยตนเอง    

        ที่สำคัญ  ได้เสริมต้นทุนความรู้ความเข้าใจ KM พอที่จะไปทำงานและเรียนรู้ KM ได้อย่างต่อเนื่อง     สามารถทำหน้าที่ "คุณอำนวย"     และ ลปรร. ประสบการณ์ของตนกับเครือข่าย คุณอำนวย"  และเครือข่าย KM ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

วิจารณ์ พานิช
๑๙ สค. ๔๙
ปรับปรุงเพิ่มเติม ๒๑ สค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)