ที่เห็นสวย ๆ ในภาพของบันทึกนี้ไม่ใช่ดอกไม้สวย ๆ ที่เราพบ

เห็นอยู่ทั่วไปนะจ๊ะ แต่เป็นพืช ประเภท "กาฝาก" ชนิดหนึ่งที่เรียก

ว่า "ขนุนดิน"

 

                                         

 

  เจ้ากาฝาก "ขนุนดิน" เป็นพืชที่มีลักษณะแปลกประหลาด ลำต้น

จะอยู่ใต้ดิน รูปร่างไม่แน่นอน ลักษณะเป็นปุ่มปมขรุขระ ผิวมีตุ่ม

เล็ก ๆ ทั้งละเอียดและหยาบ บริเวณลำต้นจะมีเนื้อเยื่อเจริญเชื่อม

ติดกับรากพืชให้อาศัย ใบของขนุนเป็นใบเดี่ยวมีการลดรูปจนมี

ลักษณะคล้ายกาบหุ้มดอกเอาไว้ ส่วนที่เห็นกันชัดเจนที่สุดของ

พืชชนิดนี้ก็คือส่วนของช่อดอกที่โผล่พ้นดินขึ้นมา เพื่อการผสม

พันธุ์และแพร่พันธุ์

 

 

                   

 

 ขนุนดินจัดได้ว่าเป็นพืชหายาก  และมักพบได้ในหลายสภาพ

พื้นที่ป่า

             

       

 ขนุนดินยังจัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการ

หอบหืดได้อีกด้วย

        

 

ชีวิตของขนุนดิน ดูแปลกประหลาด มัศจรรย์ชวนติดตาม แต่น้อย

คนที่จะรู้จัก  หากท่านผู้อ่านอยากทราบเรื่องราวของขนุนดินโดย

ละเอียด กรุณาติดตามได้จากตรงนี้จ้ะ   มารู้จักกับขนุนดิน...

 

..............................................................................

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.rayongwit.ac.th/library/kaset/supaporn/kanundin.htm

ขอบคุณภาพประกอบจาก  :   google