เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ

TU LIBS
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทุกคนที่ให้บริการมีเกียรติ มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความสามารถ เราต้องสามารถทำให้ลูกค้าชื่นชอบ ชื่นชม ชื่นใจ งานบริการของเรา ช่วยเหลือผู้อื่นให้เกิดความประทับใจให้ได้ทุกครั้ง ลูกค้าภายนอก ลูกค้าภายใน หากไม่มีเขาเราตกงาน

             วันจันทร์ – วันอังคารที่  8-9   สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น.  นางฐิติการณ์  สะแกงาม เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ” รุ่นที่ 11 ณ อาคารอเนกประสงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรอร  วัดขนาด

สรุปโดยนางฐิติการณ์ สะแกงาม ดังนี้

             เนื่องจากการแข่งขันของธุรกิจบนโลกที่ไร้พรมแดนเช่นทุกวันนี้  ได้ส่งผลให้ทุกวงการธุรกิจต่างต้องเร่งปรับทิศทางและคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ มาสนองตอบและให้บริการต่อลูกค้า  ทั้งนี้เพื่อรักษาความอยู่รอดและความมั่นใจที่จะก้าวสู่ความยั่งยืนสืบไป  “การให้บริการที่ประทับใจ”  จึงนับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกถึงคุณค่าคุ้มเกินราคาที่ต้องจ่ายไปกับบริการที่ได้รับ  ซึ่งจะนำมาถึงการกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและบอกต่อถึงคุณภาพของบริการแก่บุคคลอื่น ๆ ต่อไป

หัวข้อในการอบรม ได้แก่

-  อิทธิพลของกระแสโลกเปลี่ยนและผลกระทบต่อทุกแวดวงอาชีพ   

-  แนวคิดที่ดีและถูกต้องในการทำงาน “งานบริการ

-  ปัจจัยที่จะนำองค์การก้าวสู่ความเป็นเลิศในด้านบริการ        

-  ความสำคัญของตัวท่านกับความสำเร็จขององค์กร

-  แนวทางในการสร้างความประทับใจในงานบริการ                       

-  ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ในงานบริการ

-  จิตวิทยาเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ                               

-  EQ: ความเข้าใจของบุคคล

-  ความสำคัญของทีมงานบริการ                              

-  ตัวท่าน : ความสำคัญของทีมบริการ

- แนวทางปฏิบัติเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริการอย่างมีคุณค่า

             จากที่ได้เข้าอบรมทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการบริการที่ประทับใจและความเข้าใจถึงแนวคิดด้านบริการ เข้าใจถึงความสำคัญของทีมงาน  มีความตื่นตัวและมีความพร้อมที่จะนำความรู้ไปพัฒนาตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างในการทำงานด้านบริการและสร้างความประทับใจในองค์กรของเรา  ทำให้รู้ว่า ทุกคนที่ให้บริการมีเกียรติ  มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความสามารถ  เราต้องสามารถทำให้ลูกค้าชื่นชอบ  ชื่นชม  ชื่นใจ งานบริการของเรา ช่วยเหลือผู้อื่นให้เกิดความประทับใจให้ได้ทุกครั้ง  เราต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองด้วยการฝึกฝนเรียนรู้เพื่อนำไปปฏิบัติ

ดังนี้

๑.   ต้องงามใบหน้า – ยิ้มแย้มแจ่มใส

๒.  งามกิริยา

๓.  งาม ไอคิว – อีคิว

๔.  งามวาจา – น้ำเสียงอ่อนโยนสุภาพ

๕.  ต้องกล่าวทักทายพร้อมรอยยิ้มแล้วสวัสดีค่ะ

๖.  สอบถามด้วยมิตรไมตรี  พร้อมให้บริการ

๗. ถ้าเราผิดพลั้ง ไม่รอช้ากล่าวคำขอโทษ

๘. ให้บริการเสร็จต้องขอบคุณ

๙.  อย่าปฏิเสธแต่จงหาทางช่วยเหลือเสียก่อน

๑๐. อย่าลดคุณค่า  อย่าเถียงลูกค้า

๑๑. คำตำหนิจากลูกค้าเป็นดั่งเสียงสวรรค์

๑๒. ลูกค้าภายนอก ลูกค้าภายใน หากไม่มีเขาเราตกงาน

๑๓. งานบริการคืองานอำนวยความสะดวก  ช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับ

      ในสิ่งที่ต้องการ

๑๔. ไม่ละเลยข้อร้องเรียน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM_TU_LIBSความเห็น (0)