การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การกำหนดหัวเรื่องทางการแพทย์

TU LIBS
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การกำหนดหัวเรื่องทางการแพทย์

                 วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การกำหนดหัวเรื่องทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 1  สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ วิทยากรโดย นางสาวแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ รองผู้อำนวยการสายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้  และนางจันทนา มากมิตร  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ บรรณารักษ์ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากร  สารสนเทศ จำนวน 14 คน 

รายละเอียดดูได้ที่ :: http://203.131.219.180/KM/sites/default/files/KM54-raritem.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM_TU_LIBSความเห็น (0)