ถ้าคุณถูกปูหนีบ ให้รีบเอาอุจจาระปูทาลงไปที่แผลทันที คุณจะหายปวดภายในเวลาเพียงอึดใจเดียวเท่านั้น

โดย จุก เบี้ยวสกุล จาก สมุนไพรให้คุณค่า