งานวันวิทยาศาสตร์ 16-18 สิงหาคม 2549 ได้ไปที่งานวันวิทยาศาสตร์วันที่ 16 สิงหาคม ด้านหลังตึก BIO จะจัดบอร์ดเกี่ยวกับผึ้ง (ผึ้งน้อย) วันนี้ๆด้ถ่ายรูปกับเพื่อนๆด้วย สนุกดี ส่วนวันสุดท้ายก็มาที่งานวันวิทย์อีก