- เพื่อป้องกันเครื่องสำอางเสีย ควรเก็บไว้ในที่อากาศเย็น ไม่มีแสงแดดส่อง ถ้าเก็บไว้ในตู้เย็น จะเก็บไว้ได้นาน

- อายุของเครื่องสำอาง ถ้ายังไม่เคยใช้ เก็บไว้ได้นาน ประมาณปีครึ่งถึงสามปี

- วิธีดูครีมล้างหน้าที่หมดอายุ จะเห็นน้ำมันลอยอยู่ในขวดหรือกระปุกเนื้อครีมจับกันเป็นก้อน ไม่ควรนำมาใช้จะเป็นอันตรายกับผิวหน้า