ดินสอทาแก้ม ใช้สารประกอบต่างๆผสมกันให้แข็งเป็นแท่ง เหมาะสำหรับสาววัยรุ่น เพราะยังไม่มีรอบเหี่ยวย่นบนใบหน้า ดินสอทาแก้มไม่นิยมในสตรีสูงอายุ การลากดินสอแรงเกินไปบนผิวหน้า อาจเพิ่มรอยเหี่ยวมากขึ้น