กระบวนทัพพิชิตยุงลาย 
เกณฑ์ให้สอ.เป็นทัพหน้า                  รวมพลโยธาอาสาสมัคร
อบต.ชาวบ้านไม่หยุดพัก                  โรมรันปฏิปักษ์เหล่ายุงลาย
มุ่งเน้นจัดการแหล่งเพาะพันธุ์          ว่ำขันกระโหลกกะลาหงาย
ทั้งพ่นยาตัวแก่ทั้งหยอดทราย          มุ่งหมายสิ้นซากทั้งวงจร
สา สุขอำเภอเป็นทัพหลวง                บุกทะลวงตามติดไม่หยุดหย่อน
ทั้งอำเภอคือหน้าที่นั้นแน่นอน         ราญรอนตามผลงานของสอ.
ส่วนโรง บาลนั้นหรือคือทัพหลัง     รวบรวมเสบียงกรังทั้งโรงหมอ
สนับสนุนทรัพยากรให้เพียงพอ     ทัพนี้หนอบุกครั้งใดไม่พ่ายเอย