สวัสดีครับทุกท่าน.... พอดีช่วงนี้ผมกำลังทำการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างขมักเขม้นเพื่อส่งเป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์อยู่ครับ   แต่ก็ได้เข้ามาดู Gotoknow ทุกวันนะครับ  พอดีกับที่พี่จตุพรได้เมลล์มาทักและก็ได้จังหวะเหมาะที่ทำโครงร่างเกือบเสร็จ ( 50% แล้วครับ) เลยถือโอกาสเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับ             ชื่องานวิจัย(ชั่วคราว)   ประสิทธิผลของการจัดการความรู้ต่อการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาโท   เป็นการผสมงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการกับการจัดการความรู้( KM) เข้าด้วยกัน  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยให้นักศึกษาระดับปริญญาโททำงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง  มีการแลกเปลี่ยนความรู้  พูดคุย  สนทนากลุ่ม(ทุกวันเสาร์ จำนวน 8 ครั้ง)  การสอบถามผ่าน Webboard(ผ่านเว็บไซต์ http://reg.cmu.ac.th/research48) และการสนทนาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(Conferrent) มีผู้เชี่ยวชาญ คือ มหาบัณฑิตในสาขาต่างๆคอยให้คำแนะนำทั้งแบบตัวต่อตัวและผ่านเว็บไซต์ [...ยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับ  แต่จะพยายามให้ถึงที่สุด]               ในการวิจัยครั้งนี้ผมได้วางแผนเพื่อชักชวนให้คนสนใจเข้าร่วมตั้งแต่อาทิตย์หน้า  โดยการออกวารสารฉบับกระเป๋า(จะเอามาเผยแพร่ที่นี่ด้วยครับ)  เป็นการแนะนำการวิจัยและเทคนิคต่างๆ เป็นโครงการฟรี..ครับ  เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจมานานแล้ว  เป้าหมายแรกของผมก็คือกระตุ้นให้ทุกคนคิดถึงงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง...เป้าหมายที่สอง คือ ให้เพื่อนนักวิจัยรวมตัวกันเป็นชุมชนนักปฏิบัติ(KoPs) เป็นกลุ่มนักวิจัย(นศ.ป.โท สาขาวิจัยฯ) จะได้เป็นพี่เลี้ยง(Mentors) แก่  นักศึกษาคนอื่นๆต่อไป              องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยจะถูกจัดเก็บไว้ในเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่แก่ผู้อื่นต่อไป..และมีเครือข่ายการวิจัยในสหสาขาวิชา             เป้าหมายดี....แผนการดี....ปัญหาที่การทำและงบประมาณ.......แต่ด้วยใจรักอยากทำงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด   ................... สู้โว้ย