ทดสอบส่งการบ้านเรื่อง  KM  กับท่านอาจารย์อรอนงค์  ครับผม  โดยผ่านทาง  Blog