ติดตามผลความก้าวหน้าในการค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิต

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้ติดตามผลความก้าวหน้าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิต มีการบันทึกความรู้ในบล็อก รายที่บันทึกได้มากที่สุดคือ คุณสวัสดิ์อร วงศ์ข้าหลวง จำนวน ๑๕ บันทึก รองลงมาคือคุณ กัลยาณี คำแก้ว จำนวน ๑๓ บันทึก คุณจรรยาไกรจันทร์และคุณนิภาภัส ๑๑ บันทึก นอกนั้น อยู่ในจำนวนระหว่าง ๒ ถึง ๙ บันทึก และไม่พบการบันทึก ๑ รายคือคุณนิภาณี

สำหรับ idol ของนิสิตแต่ละคน ที่ได้เสนอในบล็อกไว้มีดังนี้. ื. ๑. คุณภาคภูมิ. ... เติ้งเสี่ยวผิง ๒. คุณปัญญา .... เกียรติพงษ์. รัชดเกรียงไกร ๓. คุณพรศ...........เติ้งเสี่ยวผิง ๔. คุณจืนตนา........พุทธทาส ๕. คุณเนตรนภา.......ต้น ภาสกรนที ๖. คุณนวนจันทร์ .....ทักษิณ ๗. คุณสมบัติ. ........โจโฉ ๘. คุณนิภาภัส .......ปัญญา. นิรันดร์กุล

             วันที่ ๗ ส.ค.๕๔  นิสิตได้นำเสนอ idol ของแต่ละคน

 ..................

วันที่ 14 สิงหาคม 2554

วันที่ 21 สิงหาคม 2554..........

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถ่ายทอดความรู้สู่ภาวะผู้นำ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#ภาวะผู้นำ

หมายเลขบันทึก

452707

เขียน

06 Aug 2011 @ 15:22
()

แก้ไข

31 May 2012 @ 13:25
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 4, อ่าน: คลิก