สิ่งเล็กๆ ที่แว๊ปขึ้นมาในสมอง ว่าด้วยเรื่องการรวม database

[Middy]
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Multisource Replication Database System

การทำdatabase system ของหน่วยบริการ เพื่อบันทึกกิจกรรม/งาน ต่างๆ
ที่ได้ให้บริการ ในรอบวัน  เดือน ปี ซึ่งปรับเปลี่ยนแบบมีวิวัฒนาการมาจากการจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร กลายมาเป็น electronic files หลายๆไฟล์เยอะแยะมากมาย  จนกลายมาเป็น"ระบบ"

แต่การเก็บข้อมูลเข้าในระบบเพียงอย่างเดียว ก็มีประโยชน์ในการทำงาน(หรือไม่ก็ไม่รู้) ต่อหน่วยงานนั้นๆเพียงแห่งเดียว

แต่การดำเนินงาน มีหน่วยงานหลายระดับ มีตั้งแต่กระทรวง เรื่อยลงมาถึงระดับครัวเรือนเลยทีเดียวล่ะครับ ดังนั้น จึงเกิดการส่งรายงานเพื่อตอบโจทย์ ความอยากรู้ข้อมูลของหน่วยงาน/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง

การรายงานในปัจจุบัน มีหลายรูปแบบ
    > รูปแบบเอกสาร ในบางส่วน
    > รูปแบบText file ในบางส่วนตามที่หน่วยงานนั้นต้องการ(ส่วนมากในปัจจุบัน)
    > รูปแบบ Synchronize ก้อน database แบบ realtime ในอุดมคติ ก็มีบางแห่ง
       พยายามทำ

ในอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมและทีมงานดูแลระบบฐานข้อมูลระดับจังหวัด /อำเภอ พยายามขวนขวายหา วิธีการที่จะมาตอบโจทย์ ซึ่งไม่ต้องมีข้อมูลไหลแบบเรียล ทาม(real time) แต่ขอให้ระบบมีการอัพเดทข้อมูลทุกวันหลังเลิกงานก้อน่าจะเพียงพอแล้ว(ในปัจจุบัน)

จึงเป็นที่มาของ Multisource Replication Database System ซึ่งขอขอบคุณทีมพัฒนาระบบฐานข้อมูล อ.หนองสูงที่ เป็นพื้นที่นำร่อง และทำสำเร็จไปแล้วมากพอสมควร ส่วนที่เหลือจะนำมาเล่า และแลกเปลี่ยน ในคราต่อๆๆไป ครับ ง่วงแล้ว  นอนดีกว่า...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน client-serverjhcisdbความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ราตรีสวัสดิ์ครับ