คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2515 ความว่า "เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการทำตัวเองให้ตกต่ำหรือเป็นปัญหาแก่สังคมประการใด แท้ที่จริงต้องการจะเป็นคนดี มีความสำเร็จ มีฐานะ มีเกียรติ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น แต่การที่จะบรรลุถึงจุดประสงค์นั้น จำเป็นต้องอาศัยผู้แนะนำควบคุมให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง ในฐานะหน้าที่ที่เป็นครู เป็นอาจารย์ เป็นผู้บริหารการศึกษา ท่านจะช่วยเขาได้มากที่สุด เพราะมีส่วนควบคุมใกล้ชิดอยู่ทุกๆด้าน รองลงมาจากบิดามารดา" 

"หลังคารั่วรู้น้อยไม่คอยซ่อม

สักวันหนึ่งฝนย่อมจะรั่วไหล

หากเด็กผิดนิดหน่อยครูปล่อยไป

ก็จะต้องเสียใจเมื่อปลายมือ"

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

Presentation ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึก..ครูเล็กความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ซึ้งในพระบรมราโชวาท "ขอแบ่งปันในเฟสบุ๊คค่ะครู"

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..ครู krumalin

ขอบคุณค่ะ ที่แวะมาเยี่ยม ยินดีค่ะ โดยส่วนตัวก็ซาบซึ้งในพระบรมราโชวาท

ของพระองค์ท่านมากๆ ได้ข้อคิด ได้คติเตือนใจทุกครั้งที่ได้อ่าน

Kru kan
IP: xxx.173.12.159
เขียนเมื่อ 

ซึ้งในพระบรมราโชวาท "ขอแบ่งปันไปฝากนักเรียนค่ะคุณครู"

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..Kru kan

ขอบคุณค่ะ..ที่แวะมาเยี่ยมเยียน

แบ่งปันได้เลยค่ะ ด้วยความยินดียิ่งค่ะ