บันทึกที่มีคำสำคัญ (keyword) การดูแลช่วยเหลือนักเรียน