ชั่วโมงที่ 2 ของวันศุกร์เป็นชั่วโมงภาษาไทยชั้นป. 6  นักเรียนหลายคนไปแข่งขันทักษะวิชาการที่โรงเรียนในเครือข่าย  เหลือนักเรียน 16 คน ครูให้เขียนเรียงความในกรอบความคิดว่า เด็กดีมีวินัย โดยให้นักเรียนตั้งชื่อเรื่องใหม่และเขียนให้ถูกตามหลักการเขียนเรียงความ 

         และแนะนำให้ให้นักเรียนไปดูที่ป้ายแสดงผลงานหน้าห้องเรียนที่นำเสนอเรียงความเรื่องวันเข้าพรรษา ของนักเรียนที่ชนะการประกวดเรียงความ  และย้ำว่าอย่าลืมนะเรียงความต้องมี 3 ย่อหน้า  ย่อหน้าแรกคำนำ  ย่อหน้าที่สองเนื้อเรื่อง ย่อหน้าสุดท้ายสรุป

          แล้วครูก็แจกกระดาษให้นักเรียนคนละแผ่น โดยบอกว่าต้องเขียนให้มีความยาวไม่ต่ำกว่า 15 บรรทัดและให้ส่งก่อนเลิกพักรับประทานอาหารกลางวัน

           ครูเรียกเด็กหญิงปอยเจ้าน้ำตามานั่งใกล้ๆตั้งคำถามให้เด็กตอบตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่อง  การเขียนคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป  ทำให้ได้เรียงความหนึ่งเรื่องที่เป็นผลงานให้เด็กอ่าน และนำไปติดบรอด์แสดงผลงานหน้าห้องเรียน  เด็กมีท่าทางภูมิใจมาก

        ตลอดเวลาจะมีเสียงหัวเราะกั๊กๆ ของเด็กชายโตโต้และมีเพื่อนๆมาร่วมหัวเราะกลาย เป็นจุดสนใจ ทำไมครูจะไม่รู้ว่าล่ะว่าโตโต้ต้องการให้ครูสนใจบ้าง แต่ในเวลานี้ครูขอเวลาให้ปอยก่อน เพราะโตโต้เป็นคนเก่งที่คิดและเขียนเองได้ 

             ทำให้บ่ายวันนี้ต้องปรึกษากับท่านศน.ดนัย สังขทัต ณอยุธยา เรื่องการสอนเรียงความระดับประถมที่ไม่ง่ายเลยกว่าจะได้เรียงความของเด็กแต่ละคน ต้องสอนตัวต่อตัว ต้องป้อนคำถามให้เด็กคิด ฯลฯ

        ก่อนเลิกกลับบ้านได้สอนวิธีคิดให้นักเรียนชายอีก1คน จนเขียนเรียงความได้เสร็จ  นักเรียนที่เขียนเองและส่ง 2 คน  รวมเป็น 4 คน จาก16 คน !

            ใครมีวิธีสอนเด็กเรียงความได้เก่งบ้างคะ

ช่วยบอกหน่อยเถอะค่ะ