อ่านเกม - มองกลยุทธจากพรรคประชาราช : อุดมการณ์ + การตลาด + กงล้อการเมือง

ในห้วงเวลาของปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่การเมืองมีการเลือกข้าง ความแตกแยกในทัศนะ การมองหาทางเลือกใหม่ๆ ในยุคที่ยังมองไม่เห็นบุคลากรใหม่ๆที่โดดเด่นมากนัก ยังคงมีบุคคลที่คุ้นหน้าในกระแสการเมืองในเวลานี้

พรรคประชาราช โดย คุณเสนาะ เทียนทอง คุณประมวล รุจนเสรี และคุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ถือโอกาสเปิดตัวขึ้นมา นำเสนอนโยบายในแนวทางที่ตรงกันข้ามกับพรรครัฐบาลปัจจุบัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

แล้วพรรคการเมืองเก่าๆที่มีอยู่ในตอนนี้ล่ะ??

มองดูแล้ว ยังไม่มีสิ่งใหม่ๆ มีแต่นโยบายใหม่ การประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ๆ  รวมถึงพรรคประชาราช ที่เป็นพรรคใหม่ แต่แกนนำของพรรคก็ไม่ใช่หน้าใหม่แต่อย่างใด

มองสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว เห็นอะไรบ้าง เกิดมุมมองใหม่ๆ และความรู้อะไรบ้างหรือไม่??

1) ดูเหมือนว่า นี่คล้ายเป็นกลยุทธแยกกันโจมตี หรือสลายพลังฝ่ายตรงข้ามให้อ่อนแรงลง
(หรือจะทำให้ฝ่ายเดียวกันเองอ่อนแรงลงหรือเปล่า?)

2) การเสนอนโยบายใหม่ แม้ว่า เมื่อมองดูแล้ว มีแนวโน้มว่าอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นจริงๆ แต่สิ่งที่ทำลงไปน่าจะเกิดการถ่วงดุลได้บ้าง

3) การวางกลยุทธในการรบ มีการดึงแม่ทัพที่สมน้ำสมเนื้อกับฝ่ายตรงข้ามเข้าร่วมทัพด้วย คือ คุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ แห่ง TPI  จนดูคล้ายกับเป็นการเปิดศึกระหว่าง เจ้าสัว ปะทะเจ้าสัว

4) การระดมทรัพยากรที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับฝ่ายรัฐมาใช้อย่างเต็มที่ ทั้งทุน คน สื่อ และเครื่องมือต่างๆ

5) มองดูจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา คาดการณ์ว่าพรรคใหม่นี้ไม่น่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่อย่าประมาทกับกลยุทธ น้ำหยดลงหิน ทุกวันหินมันยังกร่อนลงได้

6) มีการเรียนรู้จากฝ่ายตรงข้ามและปรับกลยุทธให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การจัดทำนโยบายโดนใจ ซึ่งตรงข้ามกับนโยบายหาเสียงของฝ่ายรัฐหลายข้อ และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์นำเสนอข้อมูลผ่านทาง ASTV ในแบบที่ฝ่ายรัฐชอบใช้

7) เป็นการนำเสนอข้อมูลในด้านที่ถูกปิดบังอำพรางไว้ หรือข้อมูลที่อีกฝ่ายพูดไม่หมด ถือเป็นช่วงที่สามารถนำเสนอข้อมูลเปิดหูเปิดตาประชาชนในช่วงก่อนการเลือก ตั้ง ซึ่งสื่อให้ความสนใจพอสมควร หากเป็นในช่วงที่ไม่มีการเลือกตั้ง พื้นที่ของสื่อ จะให้น้ำหนักของข่าวสารจากฝั่งรัฐบาลทั้งหมด

หยิบยกนโยบายหลัก 12 ข้อของพรรคประชาราษฎรที่ทำเป็นสื่อโฆษณาทาง ASTV มาให้ดูกัน

1.  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
2.  ปราบทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง
3. นำสันติสุขกลับคืนภาคใต้โดยเร็ว
4. จัดทำเอกสารที่ดินทำกินให้เหมาะสม
5 . ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
6. แก้ไขความยากจนของเกษตรกร การตั้งสหกรณ์ ทบทวน FTA
7.  แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
8. ให้นักเรียนเรียนฟรี 12 ปี จนถึงอุดมศึกษา
9. คุ้มครองสิทธิ ผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน
10. รับรอง คุ้มครองสิทธิเด็ก คนชรา คนพิการ
11. ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน (ไม่เก็บ 30 บาท)
12.  ปรับฐานภาษี ให้ทั่วถึงเป็นธรรม

เมื่อมองนโยบายแล้ว วิเคราะห์ถึงความพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลง  โดย

1) เรียนรู้ความสำเร็จและความผิดพลาดขององค์กรและคู่แข่ง
2) ความไม่น่าเชื่อถือต่อกระบวนการทำงานของคู่แข่ง
3) กระบวนการทำงานใหม่
4) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการตลาด
5) องค์ความรู้ใหม่

แต่สิ่งที่คาดหวังไว้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้น จะต้องติดตามกันต่อไป

ข้อคิด
-  หากในสวนมีดอกไม้หลากสีสัน ย่อมดูมีเสน่ห์กว่ามีแต่ดอกไม้สีเดียว
- ดอกไม้หลายชนิดในสวน ถ้ามีต้นหนึ่งเหี่ยวเฉาไป ต้นอื่นๆยังสามารถให้ความงดงามแทนได้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)