ข่าวดีของลูกจ้างประจำ และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุไปแล้วและรับบำเหน็จรายเดือน

ข่าวดีของลูกจ้างประจำ และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุไปแล้วและรับบำเหน็จรายเดือนมีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอด 15 เท่าของเงินบำเหน็จรายเดือนแล้ว

ด้วยกระทรวงการคลังได้แก้ไข "ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554  ประกาศ ณ วันที่ 30  พฤษภาคม 2554 มีสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อ 2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2552  เป็นต้นไป

หมวด 3/2 บำเหน็จตกทอด

ข้อ 15/4 ในกรณีที่ผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย ให้จ่ายบำเหน็จตกทอดเป็นจำนวนสิบห้าเท่าของบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน แล้วแต่กรณีให้ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ ดังนี้

          (1) บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน

          (2) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน

          (3) บิดา มารดา หรือบิดามารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน

          ในกรณีที่ไม่มีทายาทในข้อใด หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าวระหว่างทายาทผู้มีสิทธิในข้อที่เหลือ

          ในกรณีที่ไม่มีทายาททั้งสามข้อดังกล่าว ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

          สรุปในประเด็นสำคัญของระเบียบที่แก้ไขใหม่ดังกล่าวข้างต้น คือ

          ลูกจ้างประจำ ที่ลาออกหรือเกษียณอายุ และขอรับบำเหน็จรายเดือน กรณีที่เสียชีวิต จะได้รับเงินบำเหน็จตกทอด จำนวน 15  เท่าของเงินบำเหน็จรายเดือน ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2552  เป็นต้นไป

          ก็ขอแสดงความยินดีกับลูกจ้างประจำทั่วประเทศด้วย กับสิทธิผลประโยชน์ใหม่ที่ทางราชการได้มอบให้กับท่าน 

             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่

คำสำคัญ (Tags)#ข่าวดีของลูกจ้างประจำ

หมายเลขบันทึก: 450797, เขียน: 25 Jul 2011 @ 10:02 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 17:31 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

ไก่อู
IP: xxx.88.29.95
เขียนเมื่อ 

1.ดีใจด้วยครับที่ได้รับเงินบำเหน็จทกทอดสำหรับลูกจ้างประจำทุกท่าน

2.ขอให้นายกสมาคมลูกจ้างประจำแห่งประเทศไทยช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส่วนการเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

และพันธุ์พืช ให้กำหนดหลักเกณฑ์การปรับระดับ จากระดับ 1 เป็น ระดับ 2 หรือ จากระดับ 2 เป็น ระดับ 3 เนื่องจากจะมีลูกจ้าง

ประจำบางรายใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้ว ยังไม่ได้ปรับระดับตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง และ ก.พ.กำหนด เลย

เพราะจะทำให้ผู้ที่ใกล้เกษียณอายุราชการที่ทุ่มเททำงานให้หน่วยงานราชการมาทั้งชีวิตเสียโอกาสในการนำเงินเดือนไปคำนวณ

หาเงินบำเหน็จรายเดือน หน่วยงานราชการระดับกรมอื่น ๆ ได้ดำเนินการปรับประดับลูกจ้างประจำไปแล้ว แต่กรมอุทยานแห่งชาติ

และพันธุ์พืช ยังล่าช้าอยู่เป็นเพราะเหตุใดไม่ทราบครับ

3.ขอขอบคุณที่ช่วยประสานงานให้

สุชาติ
IP: xxx.173.162.140
เขียนเมื่อ 

ก็นับว่าเป็นข่าวดีในระดับหนึ่ง...แต่จะให้ดียิ่งกว่าหรือเป็นธรรมแก่ลูกจ้างมากกว่านี้ทายาทของพวกเราน่าจะได้บำเหน็จตกทอดเฉกเช่นเดียวกับทายาทข้าราชการนะครับท่านเพราะเราก็ทำงานร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาด้วยกัน***ต่างกันตรงที่หน้าที่การงานเท่านั้นเอง***

และเดี๋ยวนี้ลูกจ้างก็เรียนสูงขึ้นมากด้วย...บางคนมีปริญญา2-3ใบแต่ผู้บังคับบัญชาไม่เปิดโอกาศให้เขาเหล่านั้นได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา(คิดๆแล้วแค้นสุดขีด!)

Hoi
IP: xxx.53.170.169
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

davidreboy
IP: xxx.53.161.85
เขียนเมื่อ 

ทำไม ฐานเงินเดือนไม่แนบมาพร้อมกับ 5 เปอร์เซน ทำให้ลูกจ้างประจำเสีอสิทธิ์ได้ขั้นจึงทำให้ได้แต่ดาว เงินเดือนตันมา3ปีแล้ว

จะร้องศาลปกครองได้หรือเปล่าครับ เพราะตอนนั้น มีหนังสือปรับให้แต่ข้าราชการพลเรือง พนักงานท้องถิ่นก็ยังร้องขอความเป็นธรรมจึงมีหนังสือให้แนบระเบียบของข้าราชการพลเรือนจึงตกเบิกได้ แล้วทำไมของลูกจ้างประจำท้องถิ่นถึงไม่ได้ แต่ลูกจ้างประจำพลเรือนปรับฐานไปมากแล้วจึงถามว่าสองมาตรฐานหรือเปล่าครับ...ฟ้องศาลปกครองได้ใช่ไหมครับ

นางเย็นจิต ศิริภัทรากูร
IP: xxx.181.143.162
เขียนเมื่อ 

อยากให้ลูกจ้างประจำ หลังจากเกษียรราชการไปแล้วเบิกค่ารักษาได้ค่ะ ขอความกรุณาท่านผู้ใหญ่ด้วยน๊ะค๊ะ