โลกของห้องสมุดและบรรณารักษ์ในอนาคต

สำนักหอสมุด มช. จัดงานวันสถาปนาสำนักฯ เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๕๔ และเชิญผมไปบรรยายเรื่อง “โลกของห้องสมุดและบรรณารักษ์ในอนาคต”   ผมไปบรรยายแบบกระท่อนกระแท่น   แต่ก็ยินดีนำมา ลปรร. ที่นี่

 

 

วิจารณ์ พานิช
๑๗ มิ.ย. ๕๔
               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)