ศึกษาดูงานนครศรีธรรมราช

รัตนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศึกษาดูงานนครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2554 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหลวง ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช กศน.อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร วิถีชีวิตของชาวเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพร ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีของชนภาคใต้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคลองสามความเห็น (0)