16 มิถุนายน 2554 "วันปกติของการเรียนการสอน"

วันที่ 16 มิถุนายน 2554

07.13 น.  มาถึงโรงเรียนและไปเซ็นชื่อที่ตึก 92 ปี เพื่อลงเวลามาปฏิบัติงาน

07.40 น. ตรวจดูสภาพห้องเรียนนักเรียนชั้น ม.1/11 พบว่า เวรทำความสะอาดยังไม่เรียบ ร้อยดี

07.45 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ

08.4 0 - 10.10 น. เข้าสอนวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้น ม.2/6 เรื่องระบบย่อยอาหาร การเรียนการสอนเป็นแบบบรรยายโดยให้เด็กทำกิจกรรมเสริมตามใบงานที่ครูแจกให้เพิ่มเติม

10.10 - 11.50 น. ตรวจแบบฝึกหัดนักเรียนชั้น ม.3/9 และ ม.3/8

11.50 - 12.40 น. พักทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร

12.40 - 13.30 น. เข้าสอนวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้น ม.3/11 เรื่องโรคทางพันธุกรรม การเรียนการสอนเป็นแบบบรรยายโดยให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นร่วมด้วย

13.30 - 15.10 น. เข้าสอนวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้น ม.3/9 เรื่องโรคทางพันธุกรรม การเรียนการสอนเป็นแบบบรรยายโดยให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นร่วมด้วย

15.10 - 16.00 น. เตรียมตัวกลับบ้าน

16.30 น. กลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกประจำวันในการฝึกสอนของ Tarika Kuntatun ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔"ความเห็น (0)