บาดแผลกระสุนปืน

ที่มา: เอกสารการอบรมหลักสูตรการชันสูตรพลิกศพ สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจชันสูตรพลิกศพแทนแพทย์ ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2554

ก่อนอื่นเรามารู้จักปืนกันก่อนสักเล็กน้อย

อาวุธปืน แบ่งตามลักษณะภายในลำกล้องปืน เป็น 2 ประเภท

1. ปืนที่มีเกลียวในลำกล้อง ได้แก่
     - ปืนลูกโม่ (Revolver pistol) ยิงได้ทีละนัด
     - ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ (Semi-automatic pistol) ยิงต่อติดกันได้หลายนัด โดยไม่ต้องขึ้นไกทุกครั้งที่ยิง  
     - ปืนเล็กยาว (Rifled)
     - กลุ่มปืนกลอาวุธสงคราม เช่น M16 
*** โดยแต่ละยี่ห้อ จะมีเกลียวที่หมุนซ้าย-ขวาไม่เท่ากัน***  

                ปืนลูกโม่                                       ปืนกึ่งอัตโนมัติ

2. ปืนที่ไม่มีเกลียวในลำกล้อง ได้แก่
     - ปืนลูกซองยาว
     - ปืนลูกซองสั้น
     - ปืนแก๊ป

กระสุนปืน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. กระสุนลูกโดด ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่
     - หัวกระสุนปืน (bullet)
     - ปลอกกระสุนปืน (bullet case or cartridge case)
     - ดินปืน (Propellant or gunpowder)
     - ชนวนหรือแก๊ปปืน (primer)
2. กระสุนปืนลูกปราย
     - ฝาปิดปลอก (crimping or hull)
     - เม็ดกระสุนลูกปราย (pellet)
     - หมอนรองกระสุน (wad)
     - ดินปืน (charge or gunpowder)
     - ชนวนหรือแก๊ปปืน (primer)

ส่วนประกอบที่เกิดจากการยิง
1. เปลวไฟ (flame)
2. ควันไฟ (smoke)
3. เขม่าดินปืนที่เผาไหม้ และที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์
    (burn and unburn gunpowder)
4. หัวกระสุนปืน (bullet or pellet)

พอรู้จักปืนกันบ้างแล้วก็ลองมารู้จักบาดแผลจากกระสุนปืนกันบ้าง

บาดแผลจากกระสุนปืนลูกโดด
แบ่งเป็น บาดแผลทางเข้าและบาดแผลทางออก
บาดแผลทางเข้ากระสุนปืนลูกโดด
- มีผิวหนังทะลุลักษณะเป็นวงกลมหรือ รี ส่วนใหญ่มีขนาดบาดแผลใกล้เคียงกับขนาดหัวกระสุน อาจแตกฉีกออกเป็นรูปดาวหลายแฉกได้ ถ้ายิงระยะประชิดและมีกระดูกรองใต้ผิวหนังนั้น เช่น กะโหลก
- พบรอยถลอกรอบแผล จากกระสุนเสียดสีผิวหนัง
   (abrasion collar or marginal abrasion)
- พบรอยน้ำมันรอบแผล (grease ring) มักพบกรณีกระสุนสัมผัสผิวหนังโดยตรงไม่ผ่านเสื้อผ้า หรือ ตัวกลางอื่นมาก่อน
- พบเศษวัสดุชิ้นส่วนของเสื้อผ้า หรือตัวกลางอื่นที่กระสุนทะลุผ่าน
- พบองค์ประกอบที่เกิดจากการยิงบริเวณบาดแผล ได้แก่ เปลวไฟ ควันไฟ เขม่าดินปืน ที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ที่มากระแทกผิวหนังเกิดลักษณะคล้ายรอยสัก หรือรอยโรยพริกไทย ซึ่งสามารถกะระยะยิงโดยประมาณได้ โดยนำปืนกระบอกที่ยิงและกระสุนชนิดเดียวกันมาทดสอบเพื่อประเมินหาระยะยิง
- กรณียิงทะลุกระดูกใต้ผิวหนัง จะทิ้งลักษณะพิเศษไว้ที่กระดูกเป็นรูรอยแตกคล้ายรูปครก (Beveling)
บาดแผลทางออกกระสุนปืนลูกโดด
- ส่วนใหญ่ลักษณะไม่แน่นอน อาจกลม รี แฉก หรือเป็นรูปเหลี่ยม ก็ได้ และมักมีขนาดใหญ่กว่าบาดแผลทางเข้า
- อาจพบเศษอวัยวะ หรือเนื้อเยื่อต่างๆ จุกอยู่บริเวณบาดแผล

บาดแผลจากกระสุนปืนลูกปราย แบ่งเป็นบาดแผลทางเข้าและบาดแผลทางออกเช่นกัน
บาดแผลทางเข้ากระสุนปืนลูกปราย มีลักษณะต่างกันตามระยะยิงดังนี้
     - ระยะประชิด เป็นรูเดียวขนาดใหญ่ ขนาดใกล้เคียงกับเส้นผ่าศูนย์กลางลำกล้องปืน (ในปืนลูกซองมาตรฐานอาจพบลักษณะเช่นนี้ได้ในระยะยิงไม่เกิน 1 เมตร) หากมีกระดูกรองใต้ผิวหนัง เช่นกระดูกแกนกลางอก กะโหลก แผลจะฉีกขาดหลายแฉกร่วมกับพบเขม่าดินปืนใต้บาดแผล หรือรอยไหม้จากเปลวไฟ ควันไฟ บริเวณรอบแผล
-  ระยะใกล้ แผลจะเป็นรูเดียวขนาดใหญ่ใกล้เคียงเส้นผ่าศูนย์กลางลำกล้องปืนร่วมกับพบเขม่าดินปืนที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ กระแทกผิวเป็นสัก (Tattooing) ได้
- ระยะยิงปานกลาง แผลจะมีรูใหญ่ตรงกลางร่วมกับมี รูเล็กๆ ที่เกิดขึ้นจากเม็ดลูกปรายที่เริ่มกระจายตัวรอบๆ ไม่พบรอยเขม่าควัน หรือรอยกระแทกของดินปืน อาจพบรอยกระแทกจากหมอนรองกระสุนบริเวณบาดแผล (ประมาณระยะยิง 1-3 หลา หากยิงจากปืนลูกซองมาตรฐาน
- ระยะไกลหรือค่อนข้างไกล พบลักษณะรูบาดแผลขนาดใกล้เคียงเม็ดลูกปรายหลายรูกระจายตัว และอาจพบรอยกระแทกจากหมอนรองกระสุนบริเวณบาดแผลได้ (ซึ่งเจอได้ในระยะยิงประมาณ 2-5 เมตร)
บาดแผลทางออกกระสุนปืนลูกปราย
มีได้หลายลักษณะขึ้นอยู่กับชนิดของปืนลูกปรายที่ใช้ยิง ระยะยิง และตำแหน่งที่ถูกยิง
- กรณียิงประชิดหรือค่อนข้างใกล้  หรือถูกบริเวณที่อ่อนเช่นลำคอ จะทำให้แผลฉีกขาดขอบรุ่งริ่งและมีขนาดใหญ่ แต่หากเป็นบริเวณที่ค่อนข้างหนาเช่นลำตัว ทรวงอก บาดแผลจะเป็นรูที่เกิดจากลูกปราย โดยจะมีเม็ดลูกปรายบางส่วนค้างอยู่ ถ้าระยะยิงค่อนข้างไกล
ก็จะมีเม็ดลูกปรายส่วนใหญ่ค้างอยู่ในร่างกาย

***การนำอาวุธปืนและกระสุนที่ใช้ยิงในรายนั้นๆ มาลองยิงในระยะต่างๆ จะเป็นการประเมินที่ใกล้เคียงจริงที่สุด

 

   บาดแผลกระสุนปืนลูกโดด                  บาดแผลกระสุนปืนลูกปราย

อ่านจบแล้ว BY Jan มีคำถามค่ะ
Gunshot wound กับ Shotgun wound เหมือนหรือต่างกันหรือไม่ อย่างไร?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระแนแชร์ความรู้ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ในรูปคนถูกยิงขวามือจริงหรือแต่งคะ น่ากลัวจัง

แหวว......

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณความรู้ครับ ... เกิดมาก็นาน เพิ่งเคลียร์เรื่องนี้จากบันทึกนี้ครับ .... ไม่เคยค้นอ่านเองเสียที วันนี้ได้รู้ชัดเจนว่า ชนิดปืน กระสุน และบาดแผล แตกต่างกัน