วันที่ 12 ก.ค. 54 - วันที่ 26 ของการฝึกสอน วันนี้ได้สอนในคาบที่ 1 และ 5

ในวันนี้เป็นวันอังคาร ซึ่งเป็นวันที่ 26 ที่ฉันและเพื่อน ๆ สควค. อีก 4 คน ได้ร่วมกันทำหน้าที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันนี้ไปถึงโรงเรียนเวลา 07.20 น. ฉันได้ลงเวลาปฏิบัติงานพร้อมกับสวัสดีคุณครูที่กำลังมาถึง

วันนี้ตอนเช้าได้ทำการตรวจเวรห้อง ม.4/1 ซึ่งปรากฏว่าห้องเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่สะอาด  อีกทั้งช่วยครูพี่เลี้ยงตรวจห้องเรียน ม.3/1 สำหรับการทำเวรในห้องเรียนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สะอาด

ในตอนเช้านักเรียนและคณะครูได้เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกันที่สนามบาส กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ได้แก่ การเคารพธงชาติ การสวดมนต์ การแผ่เมตตา กิจกรรมรักการอ่านทั้งคณะครูและนักเรียนที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน สำหรับวันนี้เป็นกิจกรรมบันทึกรักการอ่านของเวรสีชมพู โดยมีการส่งตัวแทนครูและนักเรียนที่อยู่สีชมพูมาอย่างละ  1 คน ให้มาสรุปข้อคิดและเรื่องที่ได้อ่าน ในวันนี้คุณครูได้นำเสนอเรื่อง ค่าเสียโอกาส  และการสร้างโอกาส และนักเรียนได้นำเสนอเรื่อง น้ำค้าง อีกทั้งวันนี้ได้ทำการตรวจแถวการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.4/1 ในวันนี้การเข้าแถวรู้สึกนักเรียนให้ความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากรายการรถโรงเรียนพาศิษย์เก่ามาเยือนและมีการถ่ายทำขณะที่นักเรียนเข้าแถวด้วยค่ะ

คาบที่ 1 ได้ทำการสอนชั้น ม.3/2 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ห้องเรียน 124 กำลังจะขึ้นไปสอนอาคาร 1 แต่ก็แทบหูชาเนื่องจากรายการรถโรงเรียนได้พาศิษย์เก่าคือ เนส (The star 7) มาเยือนโรงเรียน นักเรียนก็กรี๊ด ๆ ๆ ๆ ๆ ไปตาม ๆ กัน ในคาบนี้ไม่เป็นอันเรียนเนื่องจากนักเรียนเริ่มให้ความสนใจกับรายการรถโรงเรียนที่มาเยือนโรงเรียนค่ะ

คาบที่ 2-7 วันนี้ได้รายการรถโรงเรียนได้พาศิษย์เก่าคือ เนส (The star 7) มาเยือนโรงเรียนซึ่งในคาบนี้ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากนักเรียนไปดูการถ่ายทำรายการและร่วมชมมินิคอนเสิร์ตของเนสและเพื่อนอีกคนคือ แอมป์ (The star 7) เช่นกัน