สัปดาห์ที่ 6 ... ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเยี่ยมชมนิทรรศการ ศึกษา แลกเปลี่ยน บทเรียนบทรู้ การเป็นครูเพื่อศิษย์สู่สังคม ... (10 ก.ค. 54)

microscope
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศึกษา แลกเปลี่ยน บทเรียนบทรู้ การเป็นครูเพื่อศิษย์สู่สังคม

วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค. 2554 พวกเรานักศึกษา สควค.รุ่นที่ 14 ได้เดินทางมา ณ โรงแรมบี พี เชียงใหม่ ซิตี้

ภายในงานมีทั้งนักศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และมีทั้งการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการศึกษา เช่น

1. ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน

2. โครงการต่าง ๆ

3. ตัวอย่างสื่อการสอนในรูปแบบ CAI

                        ฯลฯ

จากการเข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้ทำให้ฉันได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนตัวอย่างงานต่าง ๆ ที่มีความน่าสนใจมากค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ Chatchadaphorn Hongnuan (ภาคเรียนที่ 1/2554)ความเห็น (0)