ผู้รู้กับการอ่าน อา-สาน-หะ-บู-ชา


อ่านให้ถูกต้อง อย่างมีหลักวิชา ปัญหาข้อขัดแย้งในภาษาไทยจะลดลง เมื่อทุกคนใช้ถูกต้อง

อาสาฬหบูชา โดย ศ.จำนงค์ ทองประเสริฐ

อาสาฬหบูชา  เวลาอ่านก็ไม่ต้องออกเสียง ฬ เป็น ละ
อาสาฬหบูชา   ออกเสียงเป็น อา-สาน-หะ-บู-ชา”   ซึ่ง ในภาษาบาลี ตัว ฬ เมื่อซ้อนอยู่หน้า ห ไม่ต้องออกเสียงเป็น ละ 

เหตุที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญก็เพราะเหตุสำคัญ ๔ ประการด้วยกัน คือ

๑. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
๒. เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมจักรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ
๓. เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก นั่นคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ซึ่งเป็นหัวหน้าพระปัญจวัคคีย์ได้รับ เอหิภิกขุอุปสัมปทา จากพระพุทธเจ้าในวันนั้น
๔. เป็นวันแรกที่เกิดพระสงฆ์ หรือสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นรัตนตรัย คือมีทั้งพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ

วันอาสาฬหบูชานี้ประเทศอื่น ๆ แม้จะนับถือพระพุทธศาสนาส่วนมากก็มิได้จัดงานที่ระลึก แต่ประเทศไทยเรามีศรัทธามั่นในพระพุทธเจ้าจึงได้ถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญ และทางราชการได้หยุดราชการเพื่อให้ประชาชนไปทำบุญตักบาตร ถือศีลฟังเทศน์ด้วย.

ผู้เขียน จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต

คำสำคัญ (Tags): #อาสาฬหบูชา
หมายเลขบันทึก: 449232เขียนเมื่อ 15 กรกฎาคม 2011 20:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ตามหลักก็ควรจะเป็นแบบนั้น แต่พจนานุกรมฉบับราชบัณพิตยสถาน กำหนดให้สามารถอ่านได้ทั้งสองแบบ ไม่เชื่อไปค้นดู

"อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร" ก็มีคำนี้อยู่ด้วยครับ ซึ่งระบุว่าสามารถอ่านได้ทั้งสองแบบ เช่นกัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท