ยามค่ำคืนนี้ได้นำตัวเองมาอยู่ที่เมืองหาดใหญ่เรียบร้อยแล้วหลังจากได้ตระเวนไปในโลกกว้างล่องขึ้นไปพักผ่อนนอนในบ้านพักริมทะเลฝั่งอ่าวไทย  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ช่วงวันหยุดที่ผ่านมา

สองหนุ่มน้อย

ยามเย็นลูก ๆ สนใจจะลอยคอกลางทะเล  เลยจัดให้ได้แหวกว่ายในทะเลหลวงอันกว้างใหญ่  เป็นสระธรรมชาติที่ทุกชีวิตมีสิทธิ์ลงเล่นได้โดยเท่าเทียมกัน

ทะเลใสสวยงามยามเย็น

น้ำทะเลแถวนี้ยังคงใสไหลเย็นมีคลื่นกระทบฝั่งฟากเพียงบางเบา

สระน้ำธรรมชาติหน้าบ้านพัก...

เราพากันลงทะเลยามตะวันบ่ายคล้อยลอยลงลับยอดมะพร้าวที่เป็นสวนบริเวณบ้านแล้ว

เกาะกลางทะเลหน้าบ้านพัก

มีโอกาสพาเด็ก ๆ ไปเดินไต่ตามโขดหินอันเป็นเกาะกลางน้ำอยู่ตรงหน้าบ้านพักพอดี

นั่งชมวิว

หาดทรายเริ่มกว้างขึ้นเป็นที่วิ่งเล่นของเด็ก ๆ มาไล่จับปูลมและแมลงปอที่บินฉวัดเฉวียงเล่นลมอยู่ตามธรรมชาติ

ที่นี่ยังคงเป็นธรรมชาติอยู่มาก  ยามเช้า ๆ ในบรรยากาศสงบเงียบนั้น  เหมาะเดินออกกำลังกายลัดเลาะไปตามริมทรายหาดของทะเลที่มีคลื่นอาบทาบทาขอบชายหาด

ยามเย็นเห็นธรรมชาติ

ยามเช้าวันนี้ได้บึ่งรถไปทำหน้าที่ถวายความรู้ให้แด่พระคุณเจ้าและนิสิตประมาณ 40 รูป/คน  ของ  ม. มจร. วข. นครศรีธรรมราช  และได้ร่วมจองเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลคือเลี้ยงเพลพระและนิสิตฆราวาสที่นี่ 1 ครั้ง ก็ทำบุญ  2 พันบาท

อาหารกลางวันใน ม. มจร. วข. นครศรีธรรมราช วันนี้

 

วันนี้ได้วิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับ...พระพุทธศาสนาในมุมมองชาวพุทธโดยมากมีศรัทธาเป็นพื้นฐานเน้นรูปวัตถุชูความเป็นบุคลาธิษฐาน  ในขณะภาวะพุทธแท้เป็นนามธรรมเข้าถึงได้ด้วยดวงปัญญา  เมื่อศรัทธามาปิดบังก็เหมือนกามนิตหนุ่มโดนโคบ้าขวิดตายขณะเดินทางไปหาพระพุทธเจ้า  อันที่จริงกามนิตได้สนทนาธรรมทั้งคืนกับพระพุทธเจ้าแล้วยังจะไปแสวงหาพระองค์อีกเพราะศรัทธาปิดบังดวงตาปัญญาแท้ ๆ เขาเข้าใจว่ายิ่งค้นหาพระพุทธเจ้าจะยิ่งใกล้  หารู้ไม่ว่ายิ่งเดินห่างจากพระองค์ไปทุกก้าวย่าง

คนที่เดินตามทางพระพุทธองค์ก็เหมือนคนดีดพิณให้ฟังไฟเราะเพราะทางสายกลาง  ทางแห่งความพอดีนั้นมันเหมาะเหม็งทุกประการ 

มายาภาพกลางทะเล...

คนจะเดินตามเส้นทางนี้ได้ควรมีศีลห้าอันเป็นพื้นฐานทางจิตใจก่อน ศีลห้าจึงเป็นเกราะป้องกันตัวตนของเราเพื่อดำเนินชีวิตไปสู่ความสะอาด  สว่าง  สงบเย็นไงละ...