วันนี้ในชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนการสอนเป็นชั่วโมงรักการอ่าน ฉันได้รับหน้าที่ดูแลนักเรียนชั้น ม.1/7 เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านที่หอประชุมโรงเรียนซึ่งในวันนี้กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยได้จัดการประกวดการอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง สืบเนื่องจากวันงานสุนทรภู่ ซึ่งบทกวีที่นำมาประกวดครั้งนี้เป็นบทกวีที่สุนทรภู่ได้แต่งขึ้น เรื่อง นิราศเมืองแกลง ซึ่งในการประกวดครั้งนี้มีนักเรียนตัวแทนของแต่ละห้องของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หนึ่งในผู้เข้าประกวดมีเด็กพิเศษที่พิการทางสายตาเข้าประกวดด้วย ตอนแรกฉันแปลกใจว่าเด็กจะใช้วิธีใดอ่านบปร้อยกรอง แต่ปรากฏว่าเด็กใช้วิธีสัมผัสอักษรเบลแบบเร็วเพื่อให้อ่านเป็นประโยคเป็นทำนองร้อยแก้วร้อยกรองได้ ซึ่งเด็กก็อ่านได้อย่างไพเราะมากๆ ซึ่งฉันประทับใจกับความสามารถในเด็กคนนี้จริง ๆ เมื่ออ่านจบเสียงปรบมือดังกึกก้องทั่วหอประชุม เห็นรอยยิ้มและความดีใจของเด็กแล้ว ครูผู้ดูแลและครูภาษไทยควรฝึกฝนและพัฒนาให้เด็กพัฒนาความสามารถในตรงนี้มากยิ่งขึ้น 

ความสามารถพิเศษที่มาพร้อมกับความพิเศษจริงๆ