30 มิถุนายน 2554 นักเรียนห้อง 5 ไม่มีความรับชอบผิด

darwid
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมิถุนายน 2554 วันนี้มาโรงเรียนสายหน่อย เนื่องจากลืมตื่น นาฬิกาปลุกไม่ทำงาน มาโรงเรียน 07.15 น. เวลา 09.10 - 11.00 สอนนักเรียนชั้น ม. 2/4 นักเรียนสอบเก็บคะแนนในหน่วยที่ 3 เรื่องการจัดรูปแบบข้อความ การจัดตำแหน่งเซลล์ การแทรกรูปภาพ การแทรกสัญลักษณ์ต่าง ๆ และการสร้างแผนภูมิ ให้เวลานักเรียน สอบ 60 นาที จากนั้นก็ให้นักเรียนส่ง เข้าทางเมลล์ นักเรียนหลายคนก็ทำได้ ส่วนบางคนก็ทำไม่ได้ เวลา 14.10 - 16.00 นักเรียนชั้น ม.2/5 นำเสนอสูตร ฟังก์ชั่น ใน Excel ที่ตนได้รับมอบหมาย นักเรียนมีอยู่ 24 คน มานำเสนออยู่ 2 คน ผมก็เลยให้นักเรียนทำมาส่งในวันจันทร์ และนำเสนอในคาบหน้า นักเีรียนที่ไม่ได้มาส่งในวันนี้จะถูกหักคะแนน เนื่องจาก ไม่มีความรับผิดชอบ หลังจากนำเสนอเสร็จก็ให้นักเรียน ทำงานที่ค้างส่งครู เวลา 16.30 ตรวจความสะอาดของอาคาร 100 กลับบ้าน 17.00 ตามปกติ
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันในการฝึกสอนของ Darwid ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ความเห็น (0)